• teaterhusetvidtorgetd.jpg
 • klostergatan29d.jpg
 • gyllenskeppskagarden1d.jpg
 • hamnstationend.jpg
 • agnesminned.jpg
 • klockaregardend.jpg
 • teaterhusetd.jpg
 • hamstationend.jpg
 • gamlabiblioteketd.jpg
 • vastraskoland.jpg
 • teaternd.jpg
 • hovrattend.jpg
 • idrottshusetd.jpg
 • hemgardend.jpg
 • kristinakyrkand.jpg
 • klostergatan43d.jpg
 • gjutjarnsfontanend.jpg
 • gvastraskoland.jpg
 • munkplan1d.jpg
 • skolgatan12d.jpg
 • lansresidensetd.jpg
 • gamlaresidensetd.jpg
 • kommunforbundetd.jpg
 • brunnsgatan19d.jpg
 • gamlaidasskolad.jpg
 • smedjegatan1d.jpg
 • fralsningsarmend.jpg
 • lurakulled.jpg
 • hayskaridhusetd.jpg
 • gamlapolishusetd.jpg
 • bjornen1d.jpg
 • torpaskoland.jpg
 • automobilpalatsetd.jpg
 • kyrkogatan12d.jpg
 • friesqueckfeldtskagardend.jpg
 • gamlabrandstationend.jpg
 • drottninggatand.jpg
 • teknisktgymnasium2d.jpg
 • kronand.jpg
 • gyllenskeppskagarden3d.jpg
 • lasarettsparkend.jpg
 • ulfsparregardend.jpg
 • brahegatan36d.jpg
 • klostergatan54d.jpg
 • teknisktgymnasium1d.jpg
 • radhusparken1d.jpg
 • gamlaresidensetsportalerd.jpg
 • stedtskagardend.jpg
 • lasarettsparkene.jpg
 • aldstafolkskoland.jpg
 • stadshusetihvad.jpg
 • arkadiend.jpg

Den här artikeln visar böckerna om Jönköpings historia i en html-tabell utan möjlighet till sökning i en databas. Ett rutnät har valts och kolumnerna med utgivningsförlag och ISBN har utelämnats för att allt skall kunna ses i en smartphone. Förhoppningsvis kan man istället hitta rätt genom sökning i Google.

ÅrFörfattareTitelSidorKategori
2014 Arbfors, Åke 
Sjöberg, Christer
Från Sjögatans idrottsförening till idrottsklubben Cyrus 144 Idrott
2014 Nordman, Anne-Marie 
Pettersson, Claes
Nordström, Mikael
Stormaktsstaden Jönköping : 1614 och framåt 518 Jönköping
2012 Cewers, Kerstin Från vedspis till elspis: metallare berättar sin historia 189 Huskvarna
2012 Carlsson, Uno 
Engstrand Lars-Erik
Nittio år med J-Södra 120 Idrott
2012 Widell, Magnus Poäng och pokaler 176 Idrott
2010 Ombäck, Ebbe (redakatör) De första hundra åren : Huskvarnas och Hakarps historia 1911-2011 357 Huskvarna
2010 Karlsson, Bo E Jönköping - den nya staden (Bebyggelse och stadsplanering 1612-1870) 413 Jönköping
2010 Gunnarsson, Bernt Jönköping brinner 206 Brand
2010 Ridderberg, Maria Minnen Människor Platser, Jönköpings stads historia 160 Jönköping
2009 Nordman Ann-Marie
Pettersson Claes
Den centrala periferin, Arkeologisk undersökning i kvarteret Diplomaten, faktori- och hantverksgårdar i Jönköping 1620-1790 233 Arkeologi
2009 Widell, Magnus Jönköpings Idrottshus "Kåken" 1939-2009, Särtryck ur "Från knallen på Vallen till hela Hallen" 16 Idrott
2009 Gustafsson, Arne (text av Goy Persson) Mitt 70-tal (Jönköpingsbilder) 151 Jönköping
2009 Heimdahl, Jens
Vestbö Franzén, Ådel
Tyska madens gröna rum, Specialstudier till den arkeologiska undersökningen i kvarteret Diplomaten 87 Arkeologi
2008 Sandberg, Conrad
Sandberg, Jonny
Foto Conny Rich 192 Bilderbok
2008 Widell, Magnus Medaljregn och Magplask 160 Idrott
2008 Wass, Andreas Låt inte studierna stå i vägen : Jönköpings Studentkår 60 år 95 Jönköping
2007 Nell, Göran Jönköping - Staden i mitt hjärta 238 Gator
2007 Franzén, Eva-Lotta Jönköpings kommuns historia - De första 35 åren 448 Jönköping
2007 Jernevad, Per Allmän bebyggelsehistoria 1950-2000, med lokala exempel från Jönköpings kommun 87 Jönköping
2007 Fältskog, Lars O.
LIndberg, Lennart
Jönköpings elektricitetsverk och spårvägar - Ett Hundraårsjubileum 176 Spårvagnar
2006 Östvall, Lars Knut Björlingson, postmästare och fotograf i Jönköping 177 Bilderbok
2006 Sundin, Agneta
Lindberg, Rolf
Folkets hus och Folkets park i Jönköpings kommun 148 Folkets hus och Folkets park
2006 Widell, Magnus Startblock och Bakåtpass 160 Idrott
2006 Isaksson, Elisabeth och Sören Ekelundshovs Koloniträdgårdsförening, En titt i backspegeln, 1928-2003 104 Koloniträdgård
2006 Stendal, Göran Jönköpingspolisens historia 209 Polisen
2005 Ekedahl Ulla, Jerkeman Per På brukspatrons tid : Snillet, industrialisten och deras liv till vardags och fest 202 Industri
2005 Pettersson, Lennart Posthistoria i Jönköpings kommun från stormaktstid till nutid - med vykortskollage 736 Jönköping
2004 Ericsson, Per Talavid/Per Eriksson 94 Diverse
2004 Jonsson, Stig Huskvarna - Hakarp under 100 år/Stig Jonsson 144 Huskvarna
2004 Åkerhielm, Erik Erik Åkerhielms stad - Jönköping 195 Jönköping
2004 Rosén, Karl Erik Föeningen Jönköpingspojkarna i Stockholm - Föreningens historia 1928-2003/Karl Erik Rosén 48 Skola
2003 Widell, Magnus Från knallen på Vallen till hela Hallen : idrottshistoriska mötesplatser i Jönköping 43 Idrott
2003 Andersson, Gustav Gustav Andersson - flanör med kamera 192 Jönköping
2003 Svedermark, Sven Jönköpings Köpmannaförening 100-årsjubilerar 1903-2003 43 Köpmannaförening
2002 Nordström, Mikael, Östvall Lars Äventyr i filmbranschen : om entreprenörerna John Johansson och John Ek från Jönköping, deras biografer, distribution och filmproduktion samt nedslag i Jönköpings film- och biografliv 1897-2002 / Mikael Nordström och Lars Östvall 379 Diverse
2002   Kvinnor i Småland II / redaktion: Yvonne Teiffel, Ingrid Ydén-Sandgren. 2 / redaktion: Yvonne Teiffel .. 202 Diverse
2002 Andersson, Inger
Skoglund, Karl-Axel
Grenna Hembygdsförening 90 år, 1912-2002 264 Gränna
2002 Eriksson, Emil Emil Eriksson : fotograf i Jönköping 1907-1957 197 Jönköping
2002   Jönköping: Statistisk årsbok 2002 (Trettiotredje årgången) 139 Jönköping
2002 Åberg, Göran Frikyrkligheten i Jönköpings län - Historia, miljöer och lokaler / Göran Åberg 351 Kyrka
2001 Londos, Eva 2001 : Hundra år av rörelse : Jönköpings läns museum 1901-2001 / [redaktör: Eva Londos], (Småländska kullturbilder ; 2001) 191 Diverse
2001 Ruuth, Gustaf Musikaliska nöjen i Jönköping 1620-1920 : en orientering i stadens musikliv under 300 år / Gustaf Ruuth 354 Diverse
2001 Argus, Arne Smålands Idrottsförbund 100 år, Jubileumsbok 1902-2002 248 Idrott
2001 Åberg, Göran Från åttital till millennieskifte : kyrkligt liv i Jönköping vid 1900-talets slut / Göran Åberg 160 Kyrka
2001 Börjesgård, Britt-Marie m fl Norra Munksjöområdet - en historisk dokumentation 61 Munksjöområdet
2000 Rydén, Josef Jönköpings läns historia / [redaktionskommitté: Klas Börjesson ... ; huvudredaktör: Josef Rydén] (Småländska kulturbilder ; 1986/87) 414 Diverse
2000 Berglund, Bengt Liberalernas Jönköping : stad i omvandling 1825-1875 / Bengt Berglund, Jan Christensen, Robert Thavenius 389 Diverse
2000 Kihlblom, Dag När Jönköping utvecklades till en skogsindustristad / Dag Kihlblom, Rolf Albertsson, Henrik Sandblad 128 Diverse
2000 Sandgren, Gunnar E. Jödde : en 1300-talspojke 90 Diverse
2000 Curman, Johan Boktryckarn själv : J. P. Lundström i Jönköping 1783-1868 / Johan Curman 184 Diverse
2000   Sveriges privata företagare : Jönköpings och Kronobergs län, Jönköping s. 355 - 450, Boken utgiven i Örebro, 1942 1064 Diverse
2000 Nicklasson, Påvel Visingsöartiklar : tolv artiklar om Visingsö från bronsålder till medeltid / redaktör: Påvel Nicklasson (Jönköpings läns museum, rapport ; 42) 184 Gränna
2000 Olovsson, Hans Särtryck ur Jönköpings-Posten med Smålands allehanda : 12 december 2000: Liv och leverne i medeltidens Jönköping 12 Jönköping
2000 Alling-Engstedt, Margaretha - Larsson, Hans Albin 1999/2000 : Länet i bild : Jönköpings län under 100 år / Margaretha Alling-Engstedt, Hans Albin Larsson, (Småländska kulturbilder 1999-2000) 318 Jönköping
2000 Rydberg, Viktor Det forna Jönköping : skiss / af Viktor Rydberg, Särtryck ur: Svea. 1881 23 Jönköping
1999 Andersson, Britt Uppvuxen väster om vindbron 1935-1946 : en bilderbok från Jönköpings horisont / Britt Andersson 96 Diverse
1999 Ericsson, Per Jönköpings jordegummor : från 1600-talets vidskepelse till 1700-talets vetenskap / Per Ericsson 48 Diverse
1999 Åkerberg, Lars-Göran Så blev det... / av L-G Åkerberg 105 Diverse
1999 Widell, Magnus - Dahlqvist, Lennart Glimtar ur Småländska idrottsminnen / redigerad av Magnus Widell och Lennart Dahlqvist 128 Idrott
1999 Widell, Magnus Jönköping i gamla vykort / av Magnus Widell 76 Jönköping
1999 von Knorring, Lars/Ruuth Gustaf Den mellersta pelaren - 200 år 81 Kyrka
1999 Gruvberger, Nils Hundra humanistår : jubileumsbok / utgiven av Jönköpings humanistiska förbund med anledning av dess hundraåriga tillvaro 1899-1999 ; [redaktör: Bengt Olov Albrektson], Artikeln: Nils Gruvberger: Humaniora i utbildning och folkbildning i 1900-talets Jönköping. 158 Skola
1998 Willstrand-Stalin, Helene - Kallhed, Jesper - J:son Ljung, Bengt Kulturhistoriska industrimiljöer i Jönköpings län / text: Helene Willstrand-Stalin, Jesper Kallhed, Bengt J:son Ljung (Meddelande ; 1998:36) 185 Bebyggelse
1998 Thorsén, Ingemar Bebyggelse i Jönköpings kommun : byggnader, planer och anläggningar ur ett arkitektoniskt och kronologiskt perspektiv / Ingemar Thorsén 113 Bebyggelse
1998 Nilsson, Staffan Inte bara eld / Staffan Nilsson 24 Diverse
1998 Alling-Engstedt, Margaretha Väckelsens folk / redigering Margaretha Alling-Engstedt (Småländska kulturbilder ; 1998) 192 Kyrka
1998 Lundblad, Lars Magasin Bäckadal : jubileumstidning 10 år / redaktör Lars Lundblad 59 Skola
1998 Ander, Gunnar Råslätts skogvaktarskola i Jönköping 1861-1885 och dess föreståndare Herrman Gadamér / Gunnar Ander [och Dag Kihlblom] 100 Skola
1998 Elmgren, Gunnel Förskolan i Jönköping 1860-1997 : en historik / av Gunnel Elmgren 211 Skola
1997 Franzén, Anders Gränna: Kulturhistorisk utredning, Rapport / Jönköpings läns museum 111 Bebyggelse
1997 Nordström, Mikael - Varenius, Linnea Det nära förflutna - om arkeologi i Jönköpings län / redaktörer Mikael Nordström och Linnea Varenius, (Småländska kulturbilder ; 1997) 228 Diverse
1997 Åsgrim Berlin, Agneta Tegel, gjutjärn och ångkraft : Jönköpings tändsticksfabriks byggnadshistoria / Agneta Åsgrim Berlin 24 Diverse
1997 Forss, Ragnar Samhällsutveckling i Jönköpings län - Om länsstyrelsens arbete under landshövding Gösta Gunnarssons tid 1980-1997 67 Diverse
1997 Loewe, Walter De tände en eld : den svenska tändsticksindustrin 1836-1996 : en bok om visonärer och uppfinnare, fabrikanter och affärsmän, män och kvinnor som vid maskinerna och skrivborden tillsammans skapade den svenska tändsticksindustrins världsrykte / Walter Loewe, Arne Jansson, Carl Magnus Rosell 330 Diverse
1997 Gruvberger, Nils Ett myller av människor : lärarutbildningen i Jönköping under 50 år / redaktörer: Nils Gruvberger... 395 Skola
1996 Karlson, Bo E Bebyggelse i Jönköping 1612-1870 : produktion, rekreation / Bo E Karlson 272 Bebyggelse
1996 Åsgrim Berlin, Agneta Vid tall och timrad knut : Jönköpings stadspark under 100 år / av Agneta Åsgrim Berlin och Magnus Widell 108 Diverse
1996 Lyxell, Helena Ryhovsminnen : psykiatrins historiska utveckling till modern tid / 115 Diverse
1996 Järhult, Ragnar - Enander, Lennart Wilhelm Jag smyckar diktens kläder : bokbindaremästare Lennart Wilhelm Enander berättar om sitt liv och sin stad / Ragnar Järhult / Inläsare: Ingrid Karlsson 223 Jönköping
1996 Åberg, Göran Sankt Sigfrids stift i historia och nutid / Göran Åberg 164 Kyrka
1996 Jonsson, Stig Centralskolan i Huskvarna : Alfred Dalinskolan 100 år 1896-1996 : historik över de högre skolformerna vid skolan / av Stig Jonsson 123 Skola
1996 Dahlqvist, Folke Skolbiblioteket 100 år 1896-1996 18 Skola
1996   Årsböcker i svensk undervisningshistoria / utgivna av Föreningen för svensk undervisningshistoria   Skola
1995 Rydberg, Viktor Viktor Rydberg ser på sig själv : en liten ofrivillig självbiografi / urval: Magnus Engberg 24 Diverse
1995 Rundqvist, Arne Sandagymnasiets historia 1961-1992 / av Arne Rundqvist 174 Skola
1994   Så bodde och levde vi då : pensionärer tillhörande PRO och SPF i Jönköpings län - berättar minnen från seklets början 160 Diverse
1994   Den femte boken om Hovslätt : Hovslätt 100 år : 1894-1994 / [redaktionskommitté: Åke Fälth … (Det finns när detta skrivs sex böcker om Hovslätt) 156 Diverse
1994 Åsgrim Berlin, Agneta Jönköpingspromenader / Agneta Åsgrim Berlin 148 Jönköping
1994 Åberg, Göran Tro i vätterbygd : rapport om religion / Göran Åberg 172 Kyrka
1994 Ekberg, Börje Påven av Jönköping 138 Påven
1993 Åkerberg, Lars-Göran Så va' det nog- / av L-G Åkerberg 102 Diverse
1993 Rydén, Josef - Åberg, Göran Historiska vandringar med Jönköpings-Posten : 1865 - 1890 - 1915 - 1940 - 1965 - 1990 : stad och bygd speglade i en landsortstidnings spalter / redigerad av Josef Rydén och Göran Åberg 276 Jönköping
1992 Åkerberg, Lars-Göran Så va' det också- / av L-G Åkerberg 111 Diverse
1992 Järhult, Ragnar Den blå timmen : en fotobok om Gustav Anderssons Jönköping / Ragnar Järhult 250 Diverse
1992 Erikson, Ulf Liten vägverksrapsodi i ord och bild : åren 1944-1991 / ansvarig utgivare: Ulf Erikson ; [medarbetare: Lars Ahlberg ...] 62 Diverse
1991 Åkerberg, Lars-Göran Så va' det : [18 berättelser] / av L-G Åkerberg 120 Diverse
1991 Ruuth, Gustaf Draken på Kyrktaket - Ur Ljungarums kyrkas och sockens historia sedan Gustaf Vasa 231 Diverse
1991 Gunér, Tullan Talavidskolan 100 år / skrivet, tecknat och filmat av eleverna vid Talavidskolan läsåret 1990/91 ; [redigering: Tullan Gunér] 24 Skola
1991 Åberg, Göran Högre allmänna läroverket i Jönköping 1878-1968 / av Göran Åberg 228 Skola
1990 Börjesson, Klas 1990 : Kulturmiljöer : regionalt kulturminnesvårdsprogram för Jönköpings län, del 2, Jönköpings kommun, sid 129-166 199 Diverse
1990 Thulin, Bertil Järnvägen Borås-Ulricehamn-Jönköping : [BsJJ] / Bertil Thulin 252 Diverse
1990 Bergström, Mikael m fl Jönköpings-Posten med Smålands allehanda : onsdagen 17 januari 1990 : del 2 : 125 års vandring med JP 32 Jönköping
1990 Nilbratt, Elvy Att se utan att se - en annorlunda stadsvandring i centrala Jönköping 33 Uppsats
1989   Kvinnor i Småland / redaktion: Yvonne Teiffel, Ingrid Ydén-Sandgren 192 Diverse
1989 Bergenblad, Harry 300 år med sikte framåt : en bok om Husqvarna / [text: Harry Bergenblad, Walter Hallerstig] ; [foto: Herbert Andersson ...] 176 Huskvarna
1989 Rydén, Josef När bio var synd i Jönköping : studie av Jönköpings-Posten 1935-1970 / Josef Rydén /  184 Jönköping
1989 Johansson, Gunnar Grafisk utbildning i Jönköping 30 år : 1959-1989 / Gunnar Johansson 84 Skola
1988 Hederström, Christine Nr 17. Jönköpings kommun Landsbygden : kulturhistorisk utredning, Rapport / Jönköpings läns museum 244 Bebyggelse
1988 Ridderberg, Maria Nr 25. A6 och Ryhov, Ljungarum, Rosenlund, Vättersnäs, Österängen samt Ekhagen i Jönköping : kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram, Rapport / Jönköpings läns museum 107 Bebyggelse
1988 Ridderberg, Maria Nr 27. Gräshagen, Haga, Hagaberg, Kettilstorp, Mariebo, Råslätt och Torpa villastad : kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram, Rapport / Jönköpings läns museum 50 Bebyggelse
1988 Åberg, Göran Från åttital till åttital : kyrkligt liv i Jönköping under hundra år / Göran Åberg 237 Kyrka
1988 Johansson, Liselotte Nr 23. Jönköping för Kristus : om Frälsningsarmén / Liselotte Johansson, Rapport / Jönköpings läns museum   Kyrka
1987 Hallberg, Per-Ola Nr 21. Huskvarna : kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram, Rapport / Jönköpings läns museum 105 Bebyggelse
1987 Nilbratt, Elvy Jönköpings län i historisk forskning 1936-1986 : en bibliografi för hembygdsforskare / i urval av Elvy Nilbratt 29 Diverse
1987 Åberg, Göran Efterreformatoriskt kyrkoliv i Jönköpings län / av Göran Åberg 64 Kyrka
1986 Åsgrim-Berlin, Agneta Nr 16. Stadsdelen Väster i Jönköping : kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram, Rapport / Jönköpings läns museum 74 Bebyggelse
1986 Hallberg, Per-Ola Nr 20. Östra centrum, Kålgården och Liljeholmen i Jönköping : kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram, Rapport / Jönköpings läns museum 95 Bebyggelse
1986 Rydén, Josef Jubiléernas JP-historia : artiklar ur minnes- och jubileumsnummer av Jönköpings-Posten / i urval och redigering av Josef Rydén 180 Jönköping
1986 Löfgren Ribberfalk, Ingrid Skolan på ön : om Braheskolan 1636-1986 / av Ingrid Löfgren Ribberfalk 48 Skola
1985 Linderstam, Gunnar Glimtar ur ett regementes liv under 90 år / sammanställda av Gunnar Linderstam 159 Diverse
1984 Karlson, Bo E Bebyggelse i Jönköping 1612-1870 : offentliga institutioner / Bo E. Karlson 192 Bebyggelse
1984 Hjorth, Börje Annat var det förr : 20 länsbor berättar om sina liv / redaktör: Börje Hjorth, Jönköping: Juneholm s.149-155. - Jönköping: Smedjegatan s. 279-286. - Jönköping: Kungsgatan s. 193-208. - Jönköping 331 Diverse
1984 Lindqvist, Gunnar Före Jönköping / redaktionskommitté: Klas Börjesson ; redaktör: Gunnar Lindqvist, (Småländska kulturbilder ; 1983) 173 Diverse
1984   Länsstyrelsen 1634-1984 129 Diverse
1984 Claesson, Anna Maria Jönköping 700 år : en stadshistorisk utställning / [utgiven av] Jönköpings läns museum ; [redigering: Anna Maria Claesson] 123 Jönköping
1984 Åsgrim Berlin, Agneta Det okända Jönköping / redaktionskommitté: Hans Nordqvist ... ; redaktör: Agneta Åsgrim-Berlin 167 Jönköping
1984 Åberg, Göran m fl Jönköpings stads historia i 4 delar / utgiven av Jönköpings Historiekommitté under redaktion av Birger Sallnäs, del IV - De sista decennierna som stad 278 Jönköping
1984 Lennart Moestedt- Ulf Fransson Jönköping i 700-årigt perspektiv 20 Jönköping
1983 Åsgrim-Berlin, Agneta Nr 9. Torpa i Jönköping : kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram, Rapport / Jönköpings läns museum 43 Bebyggelse
1983 Hallberg, Per-Ola - Franzén, Anders Nr 22. Bäckalyckan, Bymarken, Dunkehalla och Skänkeberg i Jönköping : kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram, Rapport / Jönköpings läns museum 79 Bebyggelse
1983 Thulin, Olof Gripenbergsbanan : ett stycke småländsk järnvägshistoria i ord och bild / Olof Thulin 146 Diverse
1983 Olsson, Sven-Olof Husqvarna arbetare 1850-1900/Sven-Olof Olsson 151 Huskvarna
1983 Larsson, Sven Sjuhundra år i Jönköping / av Sven Larsson ; teckningar: Björn Gidstam 108 Jönköping
1983 Lindqvist, Gunnar Jönköping - 1900-talets stad / Gunnar Lindqvist 154 Jönköping
1982 Uffe Tecknare, pseud. för Uffe Vibeke Jönköpingsbilder : strövtåg med ritstift / [Uffe Tecknare] 85 Jönköping
1982 Uffe Tecknare, pseud. för Uffe Vibeke Uffe Tecknares Jönköpings läns historia 120 Jönköping
1982 Ragnar Järhult (red.) Elden är lös 112 Jönköping
1982 Elmgren, Henrik Elementarläroverket i Jönköping 1821-1878 / Henrik Elmgren, Göran Åberg 240 Skola
1981 Forsbäck, Olle Liten historik om Sofiaskolan : 1880-1980 / Olle Forsbäck 24 Skola
1980 Gruvberger, Nils Källor till lokalhistorien : exempelsamling / Nils Gruvberger   Diverse
1980 Grennfelt, Tage m fl Gränna - Visingsö historia / Grennfelt, Kraft, Lindqvist, Rydén 385 Gränna
1980 Hallingberg, Gunnar m fl Våra åttital : några blad i Jönköpings Stadsmissionsförenings historia och ett knippe tankar om församlingen inför 80-talet / i redaktion av Gunnar Hallingberg ... ; teckningar: Lars-Erik Skarrie ; fotografer: Rolf Antonsson ... 176 Kyrka
1980 Åberg, Göran Sällskap - samfund : studier i Svenska Alliansmissionens historia fram till 1950-talets mitt / av Göran Åberg 336 Kyrka
1980   Braheskolan under fyra sekler : en minnesskrift / utgiven av Stiftelsen Braheskolan på Visingsö ; redigerad av Gunnar T. Westin 79 Skola
1980 Björå, Britt-Marie m fl Torpa - förr och nu 46 Uppsats
1979 Claesson, Anna Maria En berättelse om Jönköpings stadspark / av Anna Maria Claesson, (Jönköpings läns museums serie för småskrifter) 34 Diverse
1979 Bildgruppen Femman - Nääs, Olle Ett bilddokument om Västra Torget / av Bildgruppen Femman ; text: Olle Nääs 104 Diverse
1979 Lindqvist, Gunnar - Ringquist, Per-Olof Kulturminnen : sevärt och skyddsvärt i Jönköpings län / Gunnar Lindqvist, Per-Olof Ringquist 110 + karta Diverse
1979 Jubileumsskrift IK Cyrus 50 år, 1929-1979 80 Idrott
1979 Lindqvist, Gunnar Jönköping : stadens framväxt / Gunnar Lindqvist 158 Jönköping
1978 Hjorth, Börje Arbetarrörelsen i Jönköpings län : en kort rapsodi / av Börje Hjorth, (Jönköpings Läns Museums serie för småskrifter ; 4) 45 Diverse
1978 Åberg, Göran Folkväckelsen i Jönköpings län : en sammanställning / av Göran Åberg 60 Kyrka
1978 Åberg, Göran Väckelserörelsen i Jönköpings län : en kort rapsodi / Göran Åberg 60 Kyrka
1976 Eriksson, Gunvor Jönköpings stadsbibliotek 1916-1976 : några glimtar ur bibliotekets historia / Gunvor Eriksson 20 Diverse
1976 Lund, Ragnar När Alfred Dalins skola skapades : omläsning av en gammal bok / Ragnar Lund, Artikel. - SMÅLANDSBIBLIOGRAFIN. - Avser omläsning av En skola skapas av Elsa Carlsson. - Vår hembygd 29(1976). - s 60-83 24 Skola
1975 Ahlbom, Ingrid Register till Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund, Småländska kulturbilder, Årg I-XLVII (1907-1974)/ Ingrid Ahlbom, (Specialarbete / Bibliotekshögskolan ; 16) 46 bl. Diverse
1975 Lindqvist, Gunnar - Fong, Olof Lusthuset Brahehus / av Gunnar Lindqvist och Olof Fong 38 Diverse
1975 Dahr, Elisabeth Flickskolor i Jönköping : historik / Elisabeth Dahr ; utarbetad på uppdrag av Jönköpings Skolstyrelse (Årsböcker i svensk undervisningshistoria ; 134) 186 Skola
1975 Elmgren, Henrik Trivialskolan i Jönköping 1649-1820 / Henrik Elmgren 299 Skola
1974 Åberg, Göran Gud i Jönköping : en rapport om religion / red. av Göran Åberg 208 Kyrka
1973 Söderberg, John Farfars Småland : en berättelse i ord och bild [om en svunnen tid av småländsk historia] / John Söderberg 64 Jönköping
1972 Persson, Bernt m fl Jönköpings Södra IF 1922-1972 68 Idrott
1972 Åberg, Göran Enhet och frihet : studier i Jönköpings missionsförenings historia med särskilt beaktande av organisationens förhållande till Svenska kyrkan, Evangeliska fosterlandsstiftelsen och Svenska missionsförbundet / Göran Åberg 282 Kyrka
1971 Sjöberg, Arvid En bilderbok om Människor i Huskvarna 95 Huskvarna
1971 Gullberg, Erik - Améen Lennart m fl Jönköpings stads historia i 4 delar / utgiven av Jönköpings Historiekommitté under redaktion av Birger Sallnäs, del III - Efter kommunalreformen 1862 506 Jönköping
1968   Smålands nation Lund 1668-1968 - Smålands nation Lund 300 år : jubileumsskrift 1968 / under redaktion av K. Arne Blom 90 Diverse
1965 Rystad, Göran - Sallnäs, Birger - Wessman Lars Jönköpings stads historia i 4 delar / utgiven av Jönköpings Historiekommitté under redaktion av Birger Sallnäs, del II - Från stadens brand 1612 till kommunalreformen 1862 592 Jönköping
1964 Bergfeldt, Gunnar Jönköpings läns hushållningssällskap 150 år / utgiven av Jönköpings läns hushållningssällskap ; [redigerad av Gunnar Bergfeldt...] 305 Diverse
1964 Ohlén, Carl-Eric Från fars och farfars tid : en krönika om Småland / Carl-Eric Ohlén ; huvudredaktör: Albert Sandklef ; medarbetare: Lars Olof Larsson ... ; en översikt av smålandspressen av K. W. Johansson 808 Jönköping
1963 Arbman, Holger - Norberg, Lars-Arne m fl Jönköpings stads historia i 4 delar / utgiven av Jönköpings Historiekommitté under redaktion av Birger Sallnäs, del I - Från äldsta tid till stadens brand 1612 467 Jönköping
1963 Lidin, Gottfrid Idas skola : yrkesskola för husligt arbete i Jönköping / av Gottfr. Lidin 23 Skola
1962 Ståhl, Erik Jönköpings läns landsting genom 100 år / på uppdrag av Jönköpings läns landsting av Erik Ståhl utarbetad historik 327 Diverse
1962 Gullberg, Erik Jönköpings stadsfullmäktige under hundra år / av Erik Gullberg 23 Diverse
1962 Olsson, Ragnar Stadsskolans tid : en gammal skolas öden under två sekel från mitten av 1400-talet / Ragnar Olsson 12 Skola
1958 Ydén-Sandgren, Ingrid Hovrättstorget i Jönköping 32 Diverse
1957 Grennfelt, Tage Ett sekel i Grännabygden : en återblick på det senaste seklets händelser i Gränna, grundad på gamla tidningslägg / Tage Grennfelt 218 Gränna
1956 Lignell, Harald Jönköpings län i ord och bild : en hundraårskrönika. Sammanställd / Harald Lignell 751 Jönköping
1953 Andersson, Gösta Jönköpings köpmannaförenings 50-årsjubileum 10-11 oktober 1953 : en krönika i ord och bild 93 Diverse
1953 Jonsson, Eric Köpenskap i Jönköping genom tiderna : minnesskrift i anledning av Jönköpings köpmannaförenings 50-årsjubileum 1953 276 Köpenskap
1952 Eilert, Eric Hundra år i Huskvarna : gamla dagböcker berättar / sammanställda och kommenterade av Eric Eilert 191 Huskvarna
1951 Ståhl, Erik Smålands Folkblad femtio år : historik över en arbetaretidnings 50-åriga tillvaro / Erik Ståhl 120 Diverse
1950 Mollstadius, Axel JMW:s äldsta historia 1860-1897 : "Sandwallska gjuteriet" / av Axel Mollstadius 118 Diverse
1950 Harnesk, Paul Svenska stadsmonografier 16/17: Jönköping - Huskvarna - Gränna - Nässjö - Eksjö - Tranås - Värnamo - Sävsjö : med omgivningar 700 Jönköping
1949 Gréen, Ernst En Jönköpingskrönika 1879-1949 (Smålands Allehanda) / Ernst Gréen 240 Jönköping
1948   Jönköpings Tändsticksfabriks 100-årsjubileum : 1848-1948 111 Diverse
1947 Alexanderson, Arv. Sveriges Idrottsfolk IV, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Småland s 371-872 909 Idrott
1946 Lönnberg, Egil - Anderbjörk, Jan Erik En bok om småländskt kultur- och näringsliv / utgiven till förmån för Smålands nation i Uppsala 509 Diverse
1944 Bjurulf, Hjalmar Sandseryd : en smålandssockens krönika genom 200 år / av Hjalmar Bjurulf 238 Diverse
1942 Carlsson, Elsa Svenska folkskolans märkesmän under de senaste femtio åren, Det finns ett kapitel av Elsa Carlsson om Alfred Dalin 258 Skola
1938 Carlsson, Elsa En skola skapas / Elsa Carlsson 277 Skola
1935 Bendz, Gunnar Göta hovrätt genom seklerna / Gunnar Bendz 250 Diverse
1934 Olsson, Ragnar Kring staden Jönköpings äldsta historia : till minne av Jönköpings stads 650-årsjubileum / Ragnar Olsson ; utgiven av Mäster Gudmunds gille 24 Jönköping
1934 Ekelund, Herman När jag gick i skolan : skol- och ungdomsminnen från 1800-talets senare hälft, berättade av 34 svenska män och kvinnor, Från Braheskolan i Jönköping av Herman Ekelund, s. 23-36 376 Skola
1930   Jönköpings kristliga ynglingaförening 1855-1930 : minnesskrift utgiven vid föreningens 75-årshögtid den 8 och 9 november 1930 117 Diverse
1930 Kjellberg, Carl M. Privilegie- och frihetsbrev samt andra urkunder rörande Jönköpings stad 1284-1785 / under redigering av Carl M. Kjellberg ; utgivna av Jönköpings stadsfullmäktige 467 Jönköping
1928 H:son Lindgren, G R A Sveriges Försvar, Del II: Kungl. Jönköpings regemente, sid 199-212  14 Diverse
1928 Rundbäck, Karl Axel Jönköpings missionsförening genom 75 år : 1853-1928 / av K. A. Rundbäck 246 Kyrka
1927   Jönköpings län : porträttgalleri 372 Diverse
1926 Karlson, K. F. - Thunander, Karl Minnen från Örebro, Nyköpings och Jönköpings läroverk samt Uppsala universitet / K. F. Karlson och Karl Thunander, Jönköpings läroverk s 85-99 (Årsböcker i svensk undervisningshistoria ; 15) 99 Skola
1923 Lindstam, Ragnar Huskvarna krönika : en historik över Huskvarnabygden och dess äldre släkter / av Ragnar Lindstam 607 Huskvarna
1921 Björkman, Rudolf Gamla svenska städer : gator och gränder, hus och gårdar : samlingsverk i bilder jämte förklarande text / utgifvet af Svenska teknologföreningens afdelning för husbyggnadskonst, Andra häftet om bl a Jönköping, s IX-XX, 10-21 79 Jönköping
1921 Hartmann, Ernst L. m fl Jönköpings historia : på uppdrag af stadsfullmäktige i Jönköping i 4 delar / utgiven av en den 27 september 1913 tillsatt kommitté ; [Ernst L. Hartmann ...], del IV - Jönköping 1691-1862, Jönköping efter år 1862 till omkring år 1920. Ev i två band: 4: sid 1-436 och 5: sid 437-724. Ett register på 75 sidor avslutar. 724 Jönköping
1921 Elmgren, Klas Alfred Jönköpings missionsförenings historia / utarbetad av Kl. Elmgren 407 Kyrka
1921 Lené, Gustaf Ur Jönköpings läroverks historia efter 1859 : bilaga till Redogörelse för Jönköpings högre allmänna läroverk 1920/1921 / Gustaf Lené 43 Skola
1919 Hartmann, Ernst L. m fl Jönköpings historia : på uppdrag af stadsfullmäktige i Jönköping i 4 delar / utgiven av en den 27 september 1913 tillsatt kommitté ; [Ernst L. Hartmann ...], del III - Jönköpings uppväxt under sjuttonde seklets senare del 489 Jönköping
1918 Hartmann, Ernst L. m fl Jönköpings historia : på uppdrag af stadsfullmäktige i Jönköping i 4 delar / utgiven av en den 27 september 1913 tillsatt kommitté ; [Ernst L. Hartmann ...], del II - Jönköpings uppbyggande under Gustav II Adolf 326 Jönköping
1917 Hartmann, Ernst L. m fl Jönköpings historia : på uppdrag af stadsfullmäktige i Jönköping i 4 delar / utgiven av en den 27 september 1913 tillsatt kommitté ; [Ernst L. Hartmann ...], del I - Från äldsta tid till det forna Jönköpings förstörande genom brand 1612 461 Jönköping
1916 Lindén, Alfred Berättelse om Huskvarna skola 1822-1916 / Alfred Lindén 127 Skola
1904 Björkman, Rudolf Ur Jönköpings teaters historia / av Rudolf Björkman 190 Diverse