• brunnsgatan19d.jpg
 • arkadiend.jpg
 • hayskaridhusetd.jpg
 • hamstationend.jpg
 • fralsningsarmend.jpg
 • teknisktgymnasium1d.jpg
 • lasarettsparkene.jpg
 • gyllenskeppskagarden3d.jpg
 • drottninggatand.jpg
 • gyllenskeppskagarden1d.jpg
 • hovrattend.jpg
 • aldstafolkskoland.jpg
 • agnesminned.jpg
 • lurakulled.jpg
 • skolgatan12d.jpg
 • kyrkogatan12d.jpg
 • gvastraskoland.jpg
 • teaterhusetd.jpg
 • kommunforbundetd.jpg
 • klostergatan29d.jpg
 • teaternd.jpg
 • gamlapolishusetd.jpg
 • radhusparken1d.jpg
 • hamnstationend.jpg
 • munkplan1d.jpg
 • stadshusetihvad.jpg
 • klostergatan54d.jpg
 • stedtskagardend.jpg
 • idrottshusetd.jpg
 • torpaskoland.jpg
 • gjutjarnsfontanend.jpg
 • friesqueckfeldtskagardend.jpg
 • teaterhusetvidtorgetd.jpg
 • lansresidensetd.jpg
 • bjornen1d.jpg
 • gamlaidasskolad.jpg
 • hemgardend.jpg
 • gamlabiblioteketd.jpg
 • gamlaresidensetd.jpg
 • klostergatan43d.jpg
 • kristinakyrkand.jpg
 • gamlabrandstationend.jpg
 • teknisktgymnasium2d.jpg
 • smedjegatan1d.jpg
 • klockaregardend.jpg
 • gamlaresidensetsportalerd.jpg
 • ulfsparregardend.jpg
 • vastraskoland.jpg
 • automobilpalatsetd.jpg
 • kronand.jpg
 • lasarettsparkend.jpg
 • brahegatan36d.jpg

Den här artikeln visar kronologin i en html-tabell för dem som av någon anledning inte kan se databasversionen . Man kan då inte söka i databasen men i Gooogle Chrome kan man effektivt söka på en webbsida. Om du vill se databasversionen av kronologin där också några fler av de sista åren finns med så klicka här.

ÅrLänkarFolkmängd stadenFolkmängd kommunenHändelse
1100 L     Ljungarums kyrka, som fr o m år 1555 kommer att tillhöra  Jönköpings stadsförsamling, härstammar från 1100-talet eller tidigare.
1200 L L     Borgen vid Näs, Visingsöborgen, byggs troligen under 1100-talets andra hälft. Borgen som ligger vid Visingsös sydspets, fungerar under större delen av 1200-talet som den svenska kungamaktens huvudfäste. Under 11- och 1200-talen vistas kungarna ofta på Visingsö. Här dör 4 kungar: Karl Sverkersson (dödad av Knut Eriksson) , Erik Knutsson (hetsig feber), Johan Sverkersson (sotdöden), Magnus Ladulås (sjukdom). http://www.illustrata.com/pages/visingso/nasborg/nasborg.html
1283 L     Jönköpings franciskanerkloster grundas på den plats där länsresidenset och Per Brahegymnasiets gymnastikhus nu är placerade. Antydningar finns om viss undervisning i klostret.
1284       Den 18 maj 1284 utfärdar Konung Magnus Ladulås ett privilegiebrev som ger stadsrättigheter. Invånarna ges rätt att utlysa två årliga marknader. Därmed har invånarna officiellt rätt att driva handel och hantverk. Den ena marknadsdagen skall vara vid S:t Antonii fest den 17 januari och den andra vid S:t Francisci fest den 4 oktober. Detta privilegiebrev är det första av 57 Privilegie- och Frihetsbrev 1284-1650 för Jönköpings stad som finns publicerade i boken Privilegie- och frihetsbrev samt andra urkunder rörande Jönköpings stad 1284-1785. I boken, som har 468 sidor, finns sammanlagt 284 handlingar.
1288       Stadens borgare får tillåtelse att utvälja 12 män till rådmän, efter vilkas råd och försyn hela staden skall rätta sig.
1290       Magnus Ladulås avlider på Näs slott på Visingsö.
1309       Slottet bränns av Magnus Ladulås son hertig Erik vid dennes fejd med brodern kung Birger Magnusson. Slottet återuppbyggs ej. Nu blir det framåt i tiden klostret som får ta hand om en rad förnäma gäster som gästar staden.
1309 L     Järstorps kyrka är idag Jönköpings stads näst äldsta kyrka. Det äldsta dokumentet om en kyrka på den här platsen är från 1309.
1326 L     Kumlaby kyrka på Visingsö, Jönköpings kommuns nu enda i gott skick bevarade byggnad från medeltiden, omnämns.
1327       Sydhallands hertig Knut Porse utfärdar ett privilegiebrev som innebär att svenska medborgare t ex Jönköpingsborna har rätt att tullfritt handla på Halmstad.
1332       1332 köper den svenske kungen Magnus Eriksson Skåne och Blekinge. 1341 köper han också södra Halland. 1343 avträder Valdemar Atterdag Skåne, Blekinge och Halland till Sverige. 1360 avträder Magnus Eriksson Skåne, Blekinge och Halland till Danmark. Under perioden då Skåne varit svenskt har inte Jönköping varit någon gränsstad mot Danmark.
1333       Den 26 december 1333 vidimerar och stadfäster konung Magnus Eriksson de privilegier och artiklar som innehållas i 3 brev av konung Magnus Ladulås t ex brevet av den 18 maj 1284.
1338       Den 29 april 1338 ger Konung Magnus Eriksson vid ett besök i Jönköping borgarna privilegiet att inte behöva betala någon annan tull i Lödöse och Söderköping än dessa städers egna borgare har att erlägga.
1349       I ett privilegiebrev den 11 september 1349 medgiver konung Magnus Eriksson Jönköpingsborna att få använda stadslag på samma sätt som innevånarna i Stockholm. Gällande förbud mot landsköp inskärpes och böter stadgas i fall av överträdelse.
1350       Digerdöden härjar i Jönköping.
1357       Den 28 april 1357 sker efter förhandligar i Jönköpings gråbrödrakloster en förlikning mellan Magnus Eriksson och hans son Erik Magnusson. Förlikningen innebär en riksdelning varvid Jönköping i lkhet med större delen av Småland blir en del av Eriks område medan Finnveden blir en del av konung Magnus område. (Nya strider utbryter dock inom kort och under dem (1359) avlider Erik. Fadern kan därefter förena riket igen).
1360 L     Rumlaborg i nuvarande Huskvarna övertar 1360-1500 rollen som gränsfäste
1364       Kungarna Albrekt av Mecklenburg och Magnus Eriksson ingår i Jönköping i juli 1364 ett stillestånd som dock bryts snart igen.
1380       Staden bränns och plundras av en norsk-dansk här. Efter branden får Jönköpings borgare skattefrihet i fyra år jämte rättighet till fri avverkning i kringliggande skogar pga den brand, plundring och förstörelse som drabbat staden.
1417       I enlighet med ett privilegiebrev utfärdat av Erik Av Pommern den 27 juni 1417 ges Jönköpingsborna rätt till fri utförsel från alla hamnar i de nordiska rikena, vilket betyder att de fritt kan välja mellan Lödöse och Söderköping i Sverige och Halmstad i Danmark.
1434 L     Engelbrekts trupper intar Rumlaborg
1439       I november 1439 möts i Jönköping ombud för de svenska och danska riksråden för att förklara Erik av Pommern avsatt. Samtidigt förnyas gällande unionsfördrag.
1450   1200   Från mitten av 1400-talet finns det för att ta hand om fattiga och sjuka ett helgeandshus i staden.
1452       Bygden belägras av en dansk trupp och man får betala s k brandskatt.
1462       Uppgifter pekar på existensen av en stadsskola i Jönköping. Skolan finns bevisligen 1516.
1466       I februari 1466 möts en dansk och en svensk rådsdelegation i Jönköpings gråbrödrakloster för att överlägga om en återförening av de tre nordiska rikena. Någon definitiv unionsöverenskommelse når man ej fram till. Man enas dock om att förnya ett tidigare Jönköpingsavtal om fri samfärdsel mellan rikena.
1473       Den 29 december 1473 i Jönköping utfärdar riksföreståndaren Sten Sture d. ä. under ett rådsmöte ett nytt privilegium för Jönköping. Den gamla årsmarknaden på Sankt Franciscus dag den 4 oktober byts ut mot en frimarknad på Helga Lekamens dag, torsdagen efter trefaldighetssöndagen. Riksföreståndaren bestämmer också att de tidigare landsmarknaderna i Hultarp, Värnamo och Åsarp, som länge har varit en nagel i ögat på Jönköpingsborna, nu skall förbjudas och avskaffas. Dessutom ger han borgerskapet i Jönköping tillstånd att hålla torgdag varje lördag.
1477       Sveriges första universitet grundas i Uppsala
1503       Den 14 december 1503 avlider Sten Sture den äldre i Jönköping.
1506       Den 5 juni 1506 beviljar riksföreståndaren Svante Nilsson (Sture) bytet av Jönköpingsborgarnas gamla marknad på S:t Antonius dag den 17 januari mot en frimarknad tjugonde dag jul.
1511       Den 2 februari 1511 plundras bygden av den danske prinsen Kristians armé
1514       Den 2 februari 1514 beviljar riksföreståndaren Sten Sture d.y. kronans stad Jönköping ytterligare två årsmarknader: Sankt Knuts dag (29 juli) och Sankt Bartolomei dag (24 augusti). Dessutom ges rätten att hålla torgdag varje onsdag.
1516       Det äldsta fullt säkra belägget för att en stadsskola har existerat i Jönköping är ett brev av den 23 april 1516 från Linköpings domkapitel till borgmästare och råd i Jönköping.
1517       Den 6 januari 1517 medgiver riksföreståndaren Sten Sture d.y. borgerskapet i Jönköping rätt att fritt föra sitt gods från och till sjöstäderna Söderköping och Lödöse utan erläggandet av tullar och andra avgifter.
1524       Sveriges kung, Gustav Vasa, med svenska rådsherrar, danska riksråd och representanter från tyska hansestäder har underhandlingar i staden.
1524 K1     Den 14 augusti 1524 stadfäster konung Göstav (Gustav Vasa) Jönköpings privilegier och friheter, som blivit givna av framfarne konungar och herrar, särskilt fri seglats till Nya Lödöse, Söderköping och annorstädes. Jönköpingsborgarna får alltså fortsatta rättigheter att tullfritt bedriva utrikeshandel över hamnarna i Söderköping och Nya Lödöse.
1526       Utvalde konung Göstav (Gustav Vasa) medgiver att den marknad, som dittills hållits i Jönköping tjugondag jul (13 jan.), framflyttas till söndagen näst efter vitasöndag (dvs andra söndagen i fastan) med bibehållandet av den förras alla fri- och rättigheter.
1529       April 1529: Västgötaherrarnas uppror mot Gustav Vasa. Jönköpings borgmästare, Nils Arvidsson, sviker sina västgötska bundsförvanter och kungen segrar.
1529       Gustav Vasa sammanslår helgeandshuset och klostret till en enda institution: Jönköpings hospital.
1542 L     Jönköpingsborna deltar ej aktivt i Dackeupproret. Jönköping blir under upproret en fast punkt för kungens krigsföretag mot de upproriska.
1544   1200   Gustav Vasa beslutar att uppföra en fästning i Jönköping
1548       Konung Gustav I tilllåter undersåtarna i Jönköping att bruka och behålla de marknader på landsbygden i Småland och Wästergötland, som de förut haft i Värnamo, Hultatorp och Hälgestad, dock med förbehåll, att de skulle skäligen handla och köpslå, icke bedriva någon fördärvlig handel.
1555       Sanda och Ljungarums socknar sammanslås och läggs som annex under Jönköping.
1558       Stadens kyrkoherde blir chef för ett eget stift. Detta stift finns bara under åren 1558-1568.
1563       Nordiska sjuårskriget utbryter vilket påverkar Jönköping.
1567 L     Ett danskt anfall mot staden fördröjs den 31 oktober 1567 vid Dumme Mosse. Jönköpingsborna hinner bränna sin egen stad och dess nyanlagda fästning. De hinner också sätta sig i säkerhet på Visingsö tillsammans med artilleri och förråd. Svenskarna har också rivit upp broarna öster om staden och man har låtit bränna de kringliggande bondbyarna och drivit undan så gott som all boskap i trakten. Det medför att danskarna efter att ha intagit staden har svårigheter att försärja trupperna. Danskarna lämnar staden den 5 november.
1570 L     Efter Nordiska sjuårskrigets slut återuppförs Jönköpings stad ganska snabbt.
1570       Den 3 januari 1570 upplåter Johan III till staden, för byggandet av ett hospital i stället för det som fienden förstört två år tidigare, den s k själagårdstomten, vilken förut legat under kyrkorna.
1592 L     Viktor Rydbergs skrift Det forna Jönköping i kalendern Svea 1881 handlar om Jönköping i augusti 1592. Länken till vänster går till denna skrift som i sin helhet finns tillgänglig på Internet.
1595       Renoveringen och ombyggnaden av fästningen startar på allvar. Resultatet blir en kombinerad slotts- och fästningsanläggning.
1596       Den 20 mars 1596 stadfäster och bekräftar riksföreståndaren hertig Karl av Södermanland Jönköpings privilegier och friheter, förunte av framfarna konungar och regenter. Detta stora privilegiebrev markerar en klar nyordning i förhållande till den politik som statsmakterna under den närmast föregående tiden fört mot Jönköping. Hertigen tar ställning till Jönköpingsbornas förmån i de konflikter som uppstått mellan dem och andra städers borgare. En rad av marknader skall avskaffas t ex markanderna i Eksjö, Vetlanda och Fällinge i Västbo. Marknaderna i Värnamo och Vrigstad får dock bestå men nu som enskilda markander för Jönköpingsborgarna som alltså får ensamrätt till handeln där.
1600   1200   I de stadsprivilegier för Eksjö som utfärdas i juni 1600 av hertig Karl tillförsäkras Eksjös borgare rätt till att bruka marknaderna i Vimmerby och Vetlanda. Detta står i strid med Jönköpings privilegier av 1596. Marknaden i Vetlanda skulle enligt Jönköpings privilegiebrev avskaffas.
1604       Den 20 mars 1604 på riksdagen i Norrköping utfärdar Karl som nu blivit konung Karl IX en rad privilegier för Jönköping t ex följande: Borgarna befrias från införseltull på alla varor som de själva importerar. De skall fritt få segla till alla främmande städer, både till vänner och fiender, samt få utföra ur riket alla varor utom spannmål.
1609       Kung Karl IX övernattar i slottets södra flygel med utsikt över Munksjön, då han som siste svenske kung rider den gamla eriksgatan.
1612 L     Under kriget mellan Sverige och Danmark kommer Kristian IV den 23 juli 1612 fram till Jönköping. Svenskarna har emellertid precis som år 1567 själva bränt ned staden. Stadens borgare söker återigen skydd på Visingsö. Kristian gör inget försök att inta fästningen Jönköpingshus som när Kristian efter två dagar lämnar Jönköping står kvar i oskadat skick. I övrigt är staden lagd i aska.
1612       Gustav II Adolf bestämmer att staden efter branden av militära skäl skall förflyttas från väster till sanden öster om Vindbron.
1614       I Kunglig skrivelse av den 18 februari 1614, Jönköpings fundationsbrev, skänker Gustav II Adolf till staden byn Jädra (ett område österut) för att Jönköping skall komma sig för och ånyo uppstå på Sanden emellan sjöarna vid slottet.
1615 K3     I kungligt brev den 28 juni 1615 får borgerskapet i Jönköping 200 daler till uppbyggande av kyrka och skola. Jönköpings borgerskap befrias också från Älvsborg lösen under tolv år. Skolhuset blir en enkel träbyggnad som troligen ligger på kyrkoplanen. Denna byggnad ersätts av en ny träbyggnad år 1632 troligen på kyrkoplanens nordvästra del.
1620       Gustav II Adolfs stora privilegiebrev för Jönköpings stad, daterat Stockholms slott den 26 april 1620 utgörs av sju stora pergamentsark vikta till fjorton blad innehållande 49 olika punkter. I boken Privilegie- och frihetsbrev samt andra urkunder rörande Jönköpings stad 1284-1785 kan man på sid. 83-111 läsa hela privilegiebrevet.
1620       Gustav II Adolf grundar ett vapenfaktori för tillverkning av vapen, verktyg och harnesk och ungefär samtidigt anläggs ett antal klädesfabriker, s k vantmakerier, för krigsmaktens behov.
1623 L     Sveriges första gymnasium startar i Västerås
1625 K     I början av 1620-talet påbörjas byggandet av den inre kanalen på öster. I kanalen ingår en inre hamnbassäng, Breda hamnen, som är belägen där Östra torget nu ligger.
1630   2000    
1634 L     Göta Hovrätt instiftas den 5 november 1634 och förläggs till Jönköping. Till en början har hovrätten sina sammanträden på slottet men 1640 flyttas dessa till rådhuset och 1650 till den egna byggnaden.
1636 L     Jönköpings regemente (start 1623) deltar i trettioåriga kriget. En hävdatecknare skriver att slaget vid Wittstock 1636 är regementets stoltaste minne.
1636 L     På Visingsö startar Per Brahe d y en privatskola. Samma år invigs Brahekyrkan på Visingsö.
1637       Ett artilleriregemente förläggs till fästningen
1639       Genom en delning av ett större län skapas Jönköpings län och landshövdingen får sitt residens på Jönköpings slott. Uppdelningen av Småland skiftar dock därefter fram till 1687 då Erik Dahlberg blir landshövding. Därefter är Småland definitivt uppdelat i tre län.
1639       Det finns i staden 94 mästare varav 20 grytstöpare, 14 skräddare och 10 knivsmeder. 75 personer är sysselsatta i vantmakeriet.
1643 L     Växjö får ett gymnasium.
1645 L     Freden i Brömsebro. Jönköpings roll som gränsfästning minskar då Halland övergår från Danmark till Sverige.
1649 L K3     Kristine kyrka börjar byggas. Den 24 juli läggs grundstenen.
1649       Jönköpings gamla stadsskola ombildas till en fullständig 4-klassig trivialskola med tillhörande skriv- och räkneklass.
1650 L     Hovrätten flyttar in i Hovrättshuset. Den 27 september 1650 hålls den först sessionen i den egna byggnaden.
1650       Jönköping drabbas av svåra översvämningar.
1652       Den 24 januari 1652 blir Gränna stad
1656 L     Per Brahes skola på Visingsö flyttar in i Kumlaby kyrka. Tornspiran kapas och får en plattform för astronomiska observationer.
1658 L     Februari 1658: Freden i Roskilde. Jönköpings roll som gränsfästning är slut då Sverige får även Skåne och Blekinge.
1661       Jönköping drabbas av svåra översvämningar.
1663 L     Gamla Braheskolan på Visingsö uppförs först som tingshus. Från 1680 inhyser byggnaden ett gymnasium. (Byggnaden är numera museum).
1665 L     Hovrättsbyggnaden blir fullt färdig.
1666 L L     Lunds universitet grundas 1666 för att bidra till försvenskningen av de provinser som erövrats från Danmark 1658.
1673 L K3     Kristine kyrka invigs den 20 april 1673.
1680       Per Brahe d y dör 78 år gammal. Redan samma år börjar Karl XI:s reduktion av kronogods. Braheegendomarna dras 1681 in till kronan, men grevens skola på Visingsö skonas.
1687       Erik Dahlberg är landshövding 1687-1693. Småland är definitivt uppdelat i tre län.
1689 L1 L2 L3     Husqvarna Gevärsfaktori grundas. En del av faktoriet flyttas från Dunkehallaån till Huskvarna pga att man där kan erbjuda en bättre och jämnare tillgång på vattenkraft.
1691       Vid en stor stadsbrand som börjar på natten mellan den 26 och 27 februari 1691 brinner båda de två rådhus av trä som har uppförts omkring 1620 och på 1680-talet. Rådhusen läggs helt i aska. 19 av Torgkvarterets hus förstörs helt eller delvis.
1693       Karl XI vill behålla och förbättra skolan på Visingsö. 1692 låter han efter rekommendation av landshövding Erik Dahlberg utvidga skolan. Den 21 september 1693 börjar Karolinska gymnasiet i Visingsborg sin verksamhet i det nyreparerade tingshuset nära Kumlaby kyrka. Det är ett mindre gymnasium med blott två lektorer. Den gamla skolan fortsätter som Kunglig trivialskola med undervisning i Kumlaby kyrka.
1695       1691-1695 uppförs ett nytt skolhus till trivialskolan efter ritningar av Erik Dahlberg, nuvarande Kristinagården, Östra Storgatan 43.
1697       Jönköpings drabbas av översvämningar. Vattnet stiger upp i källarna och Kristinakyrkans gravar.
1699       Gamla rådhuset, ritat av landshövding Erik Dahlberg, är inflyttningsklart.
1709       Västerbrunn tas i bruk.
1710 L1 L2     1300 danska fångar kommer till staden efter slaget vid Helsingborg. De danska fångarna inkvarteras i jönköpingsbornas hem, där det redan tidigare bor ryska och polska fångar sedan flera år tillbaka.
1710 L 2500   Böldpesten härjar
1711 L     De flesta av de 859 som avlider under året dör i böldpesten.
1716       Den 22 augusti 1716 brinner rådhuset. Rådhuset blir merendels i aska lagd. Inte förrän den 11 januari 1726 återinvigs rådhuset.
1730       Natten till den 1 augusti 1730 ödeläggs skolhuset vid en stor brand i staden. Endast de brända yttermurarna står kvar. Västra delen av Kyrkokvarteret brinner ned liksom ett tiotal gårdar på båda sidor om Storgatan öster och nordöst om Hovrättstorget. Skolan inhyses i tio år provisoriskt i Rådhuset. 1741 kan man flytta in igen efter återuppbyggnaden. Skolhuset blir inte fullständigt restaurerat förrän 1744.
1735   2200    
1737       Slottet på fästningsområdet brinner och återuppbyggs aldrig.
1741       Skolhuset är återuppbyggt.
1750   2526   Hantverket blomstrar. Antalet hantverkare (mästare och anställda) är 324. Staden är 6:a bland landets städer. Industrin är blygsam.
1757   2689    
1759 L     De första sex husen av de åtta husen i Smedbyn (Faktoribyn) uppförs. Byn utgör den första stadskärnan i Huskvarna. De 8 husen står fortfarande kvar på sin ursprungliga grund.
1763       1763 tas Österbrunn i bruk.
1763   3076   Invånarantalet är troligen 3000 under kortare perioder under perioden 1760-1790
1769   2948    
1772   2860    
1777       Länslasarettet inrättas i närheten av hospitalet vid Talavid. Lasarettsbyggnaden av trä med två våningar står färdig i oktober 1777. Patienter med könssjukdomar tas emot men vanliga åkommor behandlas ej.
1777 L     1774-77 byggs en ny bostad för hospitalets föreståndare som därför kallas Sysslomannabostaden. Tidigare har man trott att byggnaden som idag har adressen Västa Storgatan 37 är Johan III:s hospital som uppfördes redan 1570. Detta är inte sant. I byggnaden inryms sedan 1963 Viktor Rydbergsmuseet som sköts av Gudmundsgillet - Jönköpings hembygdsförening.
1778       Den 10 januari 1778 utkommer Jönköpings första tidningsnummer. Jönköpings Allehanda upphör troligen samma år. Nr 33 från den 29 augusti är det sista nummer som finns bevarat på Kungliga Biblioteket.
1785       Natten mellan den 23 och 24 november brinner det i östra stadsdelen väster om torget. Ett fyrtiotal gårdar brinner ned. Rådhuset förstörs till största delen. De båda flyglarna förstörs. 1794 kan Rådhuset åter tas i bruk. Rådhuset får nu en förenklad utformning.
1790 L     Lördagen den 6 februari 1790 brinner det i östra stadsdelen öster om torget och efter branden står när det gäller Kristine kyrka i stort sett endast murarna kvar. Kyrkans höga tornspira förstörs. 70 större hus samt flera mindre byggnader brinner. Byggnader på tillsammans 137 hustomter eller omkring 2/3 av stadens samtliga tomter ödeläggs.
1791 I     I början av 1790-talet byggs Stedtska gården med adress Östra Storgatan 39.
1791 I1 I2     Omkring 1791 byggs Klockaregården med adress Östra Storgatan 45. En om- och tillbyggnad sker på 1850-talet.
1793       Antalet hantverkare (mästare och anställda) var 311.
1793 L     Kristine kyrka kan efter återuppbyggnaden åter tas i bruk.
1797       Den 7 januari 1797 utkommer Jönköpings Allahanda igen men nu med en ny utgivare. Tidningen är till att börja med ett veckoblad. Den utkommer sedermera både onsdagar och lördagar men den upphör 1803.
1799 I     Fries- Queckfeldtskagården med adressen Östra Storgatan 49 består ursprunligen av två fastigheter som byggs 1790 och 1799. De sammmanbyggs vid 1800-talets början.
1800 L 2684   Artilleriregementet som funnits i staden sedan 1637 flyttas till Göteborg.
1805   2964    
1807       Den 14 juli 1807 utkommer Jönköpings Tidning med sitt första nummer. Utgivare är J P Lundström.1884 upphör den samt uppgår i Smålands Allehanda.
1809 L L     Den 10 december 1809 sluts i landshövdingeresidenset, som ligger bakom (gamla) rådhuset, freden mellan Danmark och Sverige efter fälttåget i danska Norge. Unionen med Norge inleds dock först efter freden i Kiel 1814. Huset på Östra Storgatan 40 byggs 1788-90 och är landshövdingeresidens 1801-1817. Sedermera kallas huset socitetshuset eller stadshuset. Huset brinner ned 1965.
1810 I 3017   Huset på Östra Storgatan 48 byggs.
1811       Skolan på Visingsö med tillhörande mindre gymnasium upphör.
1814       Hushållningssällskapet börjar sin verksamhet.
1815   3423    
1816       Snusproduktionen utgör 73 % av hela industrins värde och denna dominans bibehålls under flera årtionden
1818       Vallen på Förborgen i den gamla fästningen genombryts och Västra Storgatan förbinds med Vindbron genom en rak väg.
1819 K5 I1 I2     Landshövding Lars Hierta inköper gården med nuvarande adressen Östra Storgatan 59. 1825 köper kronan gården och byggnaden blir officiellt landshövdingeresidens fram till 1886.
1820   3538    
1821       Fr o m höstterminen ersätts den gamla trivialskolan av ett elementarläroverk.
1822       Husqvarna Gevärsfaktoris ägare inrättar en Bell-Lancaster Skola eller Vexelundervisnings Anstallt.
1822 L     Göta kanal är färdig mot havet i väster.
1824 K5 I     Trähuset där Jönköpings äldsta folkskola, Lancasterskolan, ligger uppförs på Kanalgatan 20. Det är en växelundervisningsskola där äldre elever lär de yngre fram till 1846 och folkskola 1846-1870.
1825       Den 2 mars 1825 invigs Jönköpings teater.
1828       Den 25 april 1828 får staden tillstånd att ta material från fästningsvallarna norr om landsvägen för att fylla Breda hamnen.
1829 L     Jönköpings Simsällskap instiftas. Simentusiasten Gustav Larsson är sällskapets simlärare 1847-1896.
1830   4220   1828-1830 igenfylls Breda hamnen och Nya (nuvarande Östra) torget skapas på samma plats. Hamnbassängens norra del lämnas dock kvar, och denna kallas i dagligt tal Fyrkanten.
1830 I1 I2 I3     1830 byggs huvudbyggnaden på Gyllenskeppska gården, Östra Storgatan 41, av tegel. Det är östra stadsdelens äldsta bevarade boningshus av sten. Sysslomannabostaden på väster, som också är i sten blev färdig 1777.
1831 L     Jönköpings stads och läns sparbank startar
1831       Den 19 juli 1831 är större delen av Jönköping översvämmad
1832 L     Göta Kanal är färdig
1834 L     I augusti 1834 härjar koleran i Jönköping. 636 personer avlider.
1835 K5     Arbetsskolan för flickor (Gamla flickskolan) startas. Verksamheten drivs först i en hyrd lokal men 1844 inköps en egen fastighet belägen på Kanalgatan 28. 1846 uppgår skolan i folkskolan och lokalen används till 1900.
1835       Den 27 februari 1835 får man tillstånd att rasera fästningsverken utmed Munksjön, så att man kan få tillräckligt med sten till hamnbygget.
1835       Branden i västra stadsdelen i augusti 1835 medför stor förödelse på Förborgen. 11 större gårdar och 27 lador och magasin brinner ned på stadens område.
1836       En ny hamn färdigställs i Vättern under åren 1833-1836
1837       Jönköping får en drätselkammare som ska ha hand om stadens ekonomi.
1837       Smålands Privatbank startar
1839       Jönköpings läns brandförsäkringsbolag grundas
1840   4742    
1841       Den 4 september 1841 förevisar L J Benzelststierna i Jönköping fotograferingens konst. Daguerreotypin innebär att man på en silverplåt framkallar bestående bilder.
1841 L     Kemiprofessor Pasch i Stockholm uppfinner säkerhets- tändstickan i början av 1840-talet. Han har dock inte möjlighet att tillverka sin uppfinning i stor skala.
1842       Kronans gevärs- och artilleriförråd flyttas från Jönköping till Karlsborg.
1842       Allmän folkskola införs. Det dröjer dock till 1846 innan man i Jönköping omformar stadens skolväsen efter de nya reglerna.
1842 I1     Allmänna Brand (försäkringar) startar. Först 1940 byggs kontoret på Östra Storgatan.
1843       Den 14 augusti 1843 upplåter Kungl Maj:t till staden området norr om (Västra) Storgatan, som har tillhört Förborgen med förbehållet att det ska bli en park (Hamnparken).
1843       I november 1843 grundas tidningen Jönköpingsbladet av Janne Lundström (son till utgivaren av Jönköpings Tidning) och Johan Sandvall. Tidningen upphör 1872 och övergår till Jönköpings Dagblad som upphör 1875.
1843       Carl Jonas Love Almqvist, som då och då bor i Jönköping, skriver i romanen Tre fruar i Småland (Lundströms tryckeri) om staden.
1844       Postverket köper en fastighet vid torget dit postkontoret flyttas.
1845 L     Bröderna Lundström startar en tändsticksfabrik
1847       Storckenfeldtska skolan startas av Aurora Storckenfeldt.1858 flyttar skolan in i huset Fridhem på Målaregatan 14. Skolan finns där tills den upphör år 1909.
1848 L K4     Bröderna Lundströms tändsticksfabriks nya lokaler vid Vättern står färdiga.
1849       Hamnparken blir färdig.
1850   6008   Man kan vid Jönköpings läroverk få de förkunskaper som krävs för universitetsstudier. Tidigare har man varit tvungen att resa till Växjö.
1850       Den 13 december 1850 överlämnar staten all sin mark utanför fästningsmuren till staden med krav på att den skall användas dels till parkområde för stadens förskönande och dels till skolhus med botanisk trädgård.
1853 L 6034   Koleran drabbar återigen Jönköping och 308 avlider i sjukdomen.
1853 L K5     Jönköpings Traktatsällskap skapas. 1861 ombildas det till Jönköpings missionsförening. Sedermera får man namnet Svenska alliansmissionen. 
1854       Den 1 mars 1854 brinner det i östra stadsdelen. 16 gårdar läggs i aska. Efter branden anläggs Norra Strandgatan.
1855 L     Jönköpings kristliga ynglingaförening bildas samma år som KFUM:s världsförbund. Svenska KFUM bildas först 1877.1903 inköps fastigheten på Östra Storgatan 38. 1-2 februari 1913 invigs en nybyggnad mot Smedjegatan. Sommarhemmet Vidablick invigs 1940. 1968 invigs huset på Ö Storgatan 37. Våren år 2002 beslutar man ånyo att flytta till ett större hus på Huskvarnavägen 38 för att där skapa ett Ungdomens hus (L2).
1855       25-26 september 1855: Brödupproret
1855 L     Den 12 oktober 1855: J. E. Lundström har erhållit patent på 6 års tid på säkerhetselddon eller strykstickor utan fosfor.
1856       Efter Brödupproret flyttas torghandeln från Hovrättstorget till Nya Torget (Östra Torget).
1856       Den 1 september 1856 invigs den nya telegrafstationen.
1857       Pga att staden måste skaffa lämpliga byggnadstomter efter branden 1854 bifaller riksdagen den 12 maj 1857 upplåtandet av fästningsområdet mellan Västra förstaden och Munksjön till staden. Verkställandet av överlåtelsen kräver ytterligare några kungliga brev av vilket det viktigaste är av den 15 mars 1862.
1857   6931   Koleran härjar återigen i Jönköping. 178 dör. Första dödsfallet: 15/9.
1858 K4     Som utvärdshus i större skala öppnas Stora Limugnen. Stora Limugnen ligger vid Kungsgatans östra del ned mot Munksjön och norr därom.
1858       Konventikelplakatet avskaffas vilket medför att frireligiösa kan arbeta öppet och bilda egna organisationer.
1859 K4     Jönköpings Mekaniska Werkstad (Jönköpings gjuteri) grundas av bröderna Lundström och F G Sandwall.
1859 K4     I december 1859 överflyttas fångarna till det nya cellfängelset som ligger på den södra delen av den plats där Jordbruksverket numera har sina lokaler.
1860 L K5     Den 1 januari 1860 öppnar Jönköpings Hotell (nuvarande Stora Hotellet). Vid öppningen är hotellet landets största.
1860       Fram till 1860 är nästan hälften av de anställda inom landets tändsticksindustrier under 15 år.
1860 K5     Missionshuset uppförs där Stadsbiblioteket nu ligger. Fr o m 1877 kallas denna byggnad Gamla missionshuset.
1860   7444   Antalet hantverkare (mästare och anställda) är 333
1862       Staten överlämnar resten av fästningsområdet till staden med full äganderätt. Kraven när det gäller användningen kvarstår. Staten säger också att torg inte får anläggas inom området och att staten förbehåller sig tomtmark för fängelse, länsresidens, järnvägsstation och spannmålsmagasin.
1862       Fotografien slår igenom på allvar. Två fasta fotoateljéer kommer till. Sedan några år kan man göra fotografier på papper.
1862       Jönköpings första förskola öppnas. Initiativtagare är Ebba Ramsay. Lokal erbjuds kostnadsfritt i Gamla missionshuset.
1862       Munksjö pappersbruk grundas av Johan Edvard Lundström och publicisten och industrimannen Lars Hierta
1862       Den 27 november 1862 tas stadens nya 114 lyktor för gasljus i bruk. Alla är tända till kl 23 och 41 av dem lyser hela natten.
1862 L L     I december 1862 väljer Jönköping för första gången stadsfullmäktige. Alla som betalar skatt i staden har rösträtt (såväl privatpersoner som bolag). Den som har högre beskattningsbar inkoms har fler röster. Högsta antalet röster för en väljare är 596.
1862 L     Jönköpings läns landsting startar sin verksamhet.
1863 L L2 L3 K4     Den 1 december 1863 öppnas järnvägslinjen Jönköping-Mullsjö
1863 K4 I     Västra folkskolans har sedan starten 1860 hyrt lokaler på Barnarpsgatan. 1863 uppförs den första egna skolbyggnaden på den plats mitt emot Domstolsverket i kvarteret Globen där Per Brahegymnasiet nu har lokaler.
1863       De första fem småskolorna inrättas. Undervisningsgrupperna delas upp i småskolan, som är tvåårig och folkskolan, som är tre- eller fyraårig.
1863       Mamsellerna Johanssons (flick)skola startar på Östra Storgatan 54
1863       Den 7 februari 1863 brinner Strands väveris stora fabriksbyggnad ned.
1864 L L2 L3     Den 1 december 1864 är hela järnvägslinjen Falköping-Jönköping-Nässjö klar. Södra stambanan invigs. Man kan nu åka tåg sträckan Stockholm-Falköping-Jönköping-Nässjö-Malmö. Den sträckan kan inte avverkas på en dag. Därför stannar tåget över natten i Jönköping. Tändsticksindustrin har stor nytta av förbindelsen.
1864       Växelundervisningen avskaffas
1865       Den 17 januari 1865 kommer Jönköpings-Posten ut för första gången (som en veckotidning).
1865 L1 L2     Stadens nya vattenledning på höjderna sydväst om centrum öppnas till allmänt begagnande den 2 november 1865.
1866       Mekanikern Lagerman erhåller patent under 14 år på tändstickstillverkning medelst maskineri utan handarbete.
1866       Koleran drabbar återigen staden. 53 dör totalt. 1:a dödsfallet: 24/8. Skolstarten den 28 augusti vid Jönköpings högre elementarläroverk uppskjuts.
1867       Jönköpings Elementarskola för flickor (Östra flickskolan) startar i februari.
1867 K4     Den nya läroverksbyggnaden (som numera är Jönköpings rådhus) står klar. Den rymmer 500 elever istället för 200 i den gamla Braheskolan Invigningen sker den 7 juni 1867.
1869 L1 L2     Svår missväxt drabbar landsbygden. Många Jönköpingsbor utflyttar till USA.
1869       Järnhandlarna i staden säljer cyklar.
1869 L     Hovrättens arkivbyggnad blir färdig.
1870   10879   Först den 31 oktober 1870 anslås de medel som behövs för att avsluta raseringen av fästningsverket.
1871 I1 I2 I3     Nuvarande Rådhusparken börjar skapas delvis på den plats som tidigare har kallats Svintorget och där torghandel har bedrivits.
1871 K5     1871 står Östra folkskolans första byggnad klar.
1872 I1 I2 I3 I4     Rådhusparkens centralpunkt, den pampiga gjutjärnsfontänen som är stadens första offentliga prydnadsverk, kommer på plats. Kaskaderna spelar första gången den 17 juni 1872.
1873       Gamla Västra Torget, där Sofiakyrkan senare kommer att byggas med invigning 1888, blir salutorg.
1874       Järnvägssträckan Nässjö-Katrineholm är färdig och förkortar förbindelsen Malmö-Stockholm. Jönköping ligger åter vid sidan och Stora Hotellets förlorar förbindelsens övernattningsgäster. Invigningen av Östra Stambanan sker i Nässjö den 18 november 1874.
1876 L K5     Nya rymliga missionshuset, några hundra meter sydost om det gamla missionshuset, invigs på julafton 1876. Den ursprungliga Jönköpings missionsförening, som sedermera får namnet Svenska Alliansmissionen, får sin fasta punkt i det nya stora missionshuset.
1877       Det nya länslasarettets byggnad på väster i närheten av brandstationen står färdigt.
1877 K4     Den 1 september 1877 öppnas nya järnvägsbandelen Halmstad-Nässjö-Jönköping
1878       Stadens läroverk benämnes högre allmänt läroverk.
1878       Tekniska yrkesskolan startar sin verksamhet.
1878 L 15000   Från Husqvarna avsänds till utlandet för första gången ett parti där tillverkade symaskiner.
1879 I     Hayska ridhuset, i hörnet av Trädgårdsgatan och Nygatan, står färdigt. 
1880       Smålands Allehanda utkommer med sitt första officiella nr den 2 januari 1880 
1880   16147   Jönköpings stadsmissionsförening bildas.
1880       Jönköpings andra tändsticksfabrik (Jönköpings östra fabriker) anläggs.
1881 K4 I     Den 7 februari 1881 invigs Västra folkskolans andra byggnad, nuvarande Sofiaskolan. Tekniska yrkesskolan flyttar in i den gamla byggnaden.
1881 K4     Läroverkets gymnastikhus uppförs.
1881       Ett luftskepp lyfter på aftonen från Stora Limugnen och hamnar efter 12 minuters seglats vid Sanna.
1882       Den 1 mars 1882 är alla telefonledningar till alla abonnenter inom staden klara.
1882 I     Den 1 maj 1882 skänker bruksägaren Ljungqvist på Munksjö och hans maka till staden tomtmark och 50 000 kr att användas till inrättande av praktisk hushållsskola för unga kvinnor. Skolans namn ska vara Idas skola.
1882       Västra tändsticksfabriken (Jönköpings tredje tändsticksfabrik) , på Torpas ägor, är nu helt färdig.
1882 I     Huset på Klostergatan 29 står färdigt uppfört av bagaren Carl Bäckdal. I huset finns sedan mycket länge Annie Johanssons hembageri.
1883 K4 I     Epidemisjukhuset på V Storgatan står färdigt. Byggnaden kommer efter 1919 att inrymma småskoleseminarium samt från 1935 stadsbiblioteket.
1883       Det nya Vedtorget, den plats där Östra Tullen tidigare legat, stensätts.
1884       Jönköpings Roddsällskap bildas den 19 januari 1884.
1885       Jönköpings Västra Elementarläroverk för flickor (Santessonska skolan) startar.
1885       I april 1885 köper Jönköpings tändsticksfabriks AB AB Jönköpings östra fabriker.
1886 K5 I1 I2     1886 får Östra flickskolan, som startades 1867, nya lokaler på Norra Strandgatan 40. Invigning sker den 31 augusti 1886. 1950 flyttar Tekniska gymnasiet in i samma byggnad.
1886 L K4 I     Landshövdingen flyttar in i det nya länsresidenset vid Skolgatan. Det flaggas för första gången på nya länsresidensbyggnaden den 31 maj 1886.
1887 L     Den 4 oktober 1887 strålar elektrisk belysning för första gången i stadshusets lokaler.
1888 L K4     Den 8 april invigs Sofiakyrkan. Kyrkan har byggts på det område som tidigare har kallats Västra torget.
1888       Torghandeln flyttas till Järnvägstorget som stensätts. Där har man handel på lördagarna ända tills nuvarande nya Västra Torgets tillkomst 1925.
1888       Kanalen byggs om 1881-1888 och efter ombyggnaden är kanalen lika bred överallt och Fyrkanten finns inte kvar.
1888 L     Detta är ett år då många Jönköpingsbor utflyttar till USA
1888 L     Den 17 juli 1888 går en av grundarna av tändsticksindustrin i Jönköping, John Edvard Lundström, ur tiden.
1889 L     Den 2 januari 1889 är första dagen med det nya metriska mått- och viktsystemet.
1889       Fria lördagseftermiddagar införs vid Huskvarna Vapen från juli. Hittills hade arbetet slutat kl 18, nu kl 14.
1889       Olika farsoter härjar svårt. Svårast är det med lungsjukdomarna.
1890   19682   Att de sista resterna av Jönköpings gamla fästning nu är tillintetgjorda kan man läsa i Smålands Allehanda den 5 mars 1890.
1891 L     Man telefonerar för första gången i Huskvarna och Husqvarna fabriker får elektriskt ljus.
1891 L     Norra Folkskolans, nuvarande Talavidskolans, byggnad uppförs åren 1889-1891.
1892 L     Rikstelefonen Jönköping-Göteborg öppnas.
1893       Den 11 maj 1893 invigs den nya begravningsplatsen på Dunkehallarplatån.
1893       Arbetet påbörjas med att genom en omfattande utfyllnad skapa en kaj som avskiljer bebyggelsen på Öster från Munksjön.
1894 I     Jönköpings hamnstation uppförs. Därifrån åker man mot Vaggeryd och Halmstad. Jönköping-Vaggerydsbanan invigs den 19 november 1894.
1894       Den smalspåriga Gripenbergsbanan startar med trafik mellan Jönköping Ö och Huskvarna (Rosendala).
1895 L1 L2 L3 L4     Den 21 september avlider Jönköpings störste son Viktor Rydberg.
1895 L L     Vätterns fånge Motala Express är färdigbyggd.
1896 L     Centralskolan i Huskvarna, nuvarande Alfred Dalinskolan, öppnas
1896       En ny svängbro över kanalen blir tillgänglig för allmänheten fr o m den 1 maj 1896.
1896 L1 L2 L3 L4     13 september 1896: Stadsfullmäktige har upplåtit ett område av betsmark och bergknallar till Stadsparken som invigs denna dag då Jönköpings roddsällskap, bildat 1884, arrangerar den första idrottstävlingen (friidrott) i Jönköping.
1896       Månsarpsskolans äldsta byggnad byggs.
1897 L     Den 11 juli 1897 uppstiger Andrée med sin ballong mot Nordpolen.
1897       Den 28 december 1897 äger den första filmförevisnigen i Jönköping rum i Betania på Fabriksgatan 14. Huset ägs av NTO-logen Wetterns ros. 1898 övergår äganderättten till huset till baptistförsamlingen.
1898 L L     Andra Göta artilleriregemente sedermera A6 placeras invid staden. Artilleriets nybyggnader invigs den 6 april 1898.
1898 I     Jönköpings brand- och polisstation står färdig. Redan 1893 har det inrättats en fast brandkår på ca 40 man. Tidigare har gällt allmän värnplikt vid brandbekämpning.
1898       Den 10 september 1898 invigs Viktor Rydbergsbysten (i nuvarande Rådhusparken).
1899       Stort lantbruksmöte, industriutställning i Jönköping. Utställningens huvudbyggnad är (dåvarande) läroverket.
1900   23143   Gripenbergsbanan sträcker sig nu ändra fram till Vireda.
1900       Slättenskolans nuvarande gymnastikbyggnad byggs.
1901       Den 16 januari 1901 invigs Östra folkskolans nya byggnad.
1901 L     Smålands Folkblad (Tidning för Smålands arbetare) kommer ut för första gången i november 1901. Tidningen kommer ut sista gången som vanlig dagstidning den 4 september 1991.
1901 L1 L2 L3     Jönköpings första idrottsplats (som senare efter en del ombyggnader kommer att kallas Stadsparksvallen) iordningställs i Stadsparken. Den 30 januari 1901 bildas Jönköpings (allmänna) idrottsförening.
1902       I januari 1902 invigs det nya länslasarettet efter en utbyggnad.
1902       Den 27 april 1902 öppnas i Stadsparken Jönköpings Turisthotell som senare kommer att bli mer känt som restaurang Alphyddan. Alphyddan rivs 1965.
1902       Den 30 augusti 1902 öppnas Bäckaby Kyrka i Jönköpings Stadspark för besökare.
1902       Den 30-31 augusti 1902 är det i Stadsparken i Jönköping SM-tävlingar i fotboll, tyngdlyftning, brottning och allmän idrott (friidrott). På tävlingarnas sista dag anordnas ett frukostmöte, där förhandlingar om ett nytt nationellt idrottsförbund inleds. Förhandlingarna leder till att Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund håller ett konstituerande möte den 31 maj 1903. Förbundet byter 1947 namn till Sveriges riksidrottsförbund.
1902       Den 1 november 1902 är det taklagsfest för AB Godhems arbetarebostadshus vid Odengatan och Östra Holmgatan
1902       Fr o m detta år utgör Jönköpings Västra elementarskola ett fullständigt elementarläroverk för flickor med 3 förberedande klasser och 8 elementarklasser.
1903       Flera svenska tändsticksfabriker sammanförs till ett enda bolag med huvudsäte i Jönköping.
1903       Klockstapeln, först uppförd 1661 vid Norra Solberga kyrka, flyttas till Stadsparken.
1903 L     Den första bilen är i Jönköping.
1903       Den 13 maj 1903 är det avskedsföresställning på Jönköpings gamla teater.
1903 L     Den 12 juli 1903 körs för första gången den klassiska cykeltävlingen Vättern runt som ej skall förväxlas med Vätternrundan.
1903       Den 7 augusti brinner fastigheten på adress Östra Storgatan 56 (Almqwistska gården).
1903       Ht 1903 startas vid Östra Folkskolan en högre avdelning
1903       Jönköpings tennishall står färdig. Tennishallen som rivs i mitten av 1980-talet ligger precis norr om nuvarande Idrottshuset.
1904 I     Vt 1904 startas vid Västra Folkskolan en högre avdelning
1904       Den 23 juni 1904 stationeras Jönköpings första biograf Jönköpings Kinematograf i saluhallen på nuvarande Hoppets torg.
1904 I     Den 2 december 1904 har Jönköpings nya teater invigningsföreställning
1904       Jönköpings-Posten blir en dagstidning.
1905       Realskolan införs. På högre allmänna läroverket finns både realskola och gymnasium.
1905 L L     Andra Göta artilleriregemente byter namn till Kungliga Smålands artilleriregemente (A6).
1905 L     Dag Hammarskjöld föds i Jönköping och bor en kort tid i huset på Östra Storgatan 91 med byggår 1898.
1905 I     Huset med adress Brunnsgatan 19 vid hörnet Brunnsgatan/Klostergatan byggs 1904-1905.
1906 L L      Första delen av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige utkommer. Alfred Dalin, lärare i Huskvarna, har lyckats övertyga Selma Lagerlöf att skriva boken samtidigt som han har samlat in mycket av det grundmaterial som har behövts inför skrivandet av boken.
1906       En difteriepidemi härjar sedan hösten 1905
1906       Det nya varmbadhuset öppnas för allmänheten den 12 juli 1906
1906       Jönköpings första folkpark belägen mellan Vattenledningsvägen och Hemstigen startar sin verksamhet som avslutas 1911.
1907       1907 får Jönköping sin första bildroska
1907 L1 L2     Den 12 juli 1907 börjar spårvagnarna på den gröna linjen med sträckan Södra Svängbron-Stadsparken köra i staden. Första vagnen på Östra Spårvägslinjen (den röda linjen) avgår den 30 augusti 1907. Spårvagnsstallarna ligger vid korsningen Barnarpsgatan-Gjuterigatan i närheten av brandstationen. Grön linjen går mellan Stadsparken och järnvägsundergången och den röda linjen från Hovrättstorget till Kungsgatan.
1907       Den 27 oktober 1907 avtäcks stenen Söner av Småland i Stadsparken
1907       Norra Folkskolans, nuvarande Talavidskolans, gymnastikbyggnad uppförs.
1908 L I     Södra folkskolans (nuvarande Torpaskolans) byggnad står färdig. 1920 byggs södra flygeln till.
1908 I     Idas skola står färdig.
1908       Jönköpings elementarskola för flickor får realskolekompetens.
1909       Storstrejk: På en rad industrier t.ex. Jönköpings Mekaniska Verkstad och Gamla Tändsticksfabriken är det strejk.
1910   26969 59158 Fr o m 1 januari 1910 inkorporeras Ljungarum i Jönköpings stad.
1910       Jönköpings idrottssällskaps idrottsplats i Stadsparken nyinvigs den 19 juni 1910. Planen som tidigare har varit gropig och backig har omplanerats.
1911       Den 1 januari 1911 blir Huskvarna stad
1913 L1 L2     8 olika tändsticksfabriker slår sig samman och bildar AB Förenade Tändsticksfabriker under ledning av Ivar Kreuger.
1913       Den 17-18 maj 1913 är det flyguppvisning i Jönköping.
1913       Den vid Framnäs, vid Munksjöns östra strand, liggande industrin Jönköpings Träförädlings AB brinner den 25 september 1913. Ett 100-tal arbetare blir arbetslösa.
1913       Den 18 oktober 1913 invigs den nya läroverksbyggnaden (nuvarande Per Brahegymnasiet). Den framstående målaren G. Pauli har som en gåva till födelsestaden utfört dekorativa målningar i vårt nya läroverk.
1913 I     Stenhuset på Klostergatan 43 byggs vid en tidpunkt då det byggs väldigt lite bostadshus.
1914 L L     Jönköpings Infanteriregemente I 12 finns i Jönköping fram till 1928 då det flyttas till Eksjö. Den 8 oktober 1914 gör regementet sitt intåg i Jönköping.
1914 K4     JMW - Jönköpings Mekaniska Werkstad bygger en ny stor gjuteribyggnad mot Kyrkogatan. 1997 flyttar efter en ombyggnad Jönköpings högskolas bibliotek in i samma byggnad.
1914 I     Den 6 november 1914 invigs Jönköpings nya rådhus på Väster
1914 I     Byggnaden Agnes Minne på Klostergatan 48 står färdig.
1915   28390   Västra tändsticksfabriken eldhärjas och omkring 450 av 850 anställda blir utan arbete.
1915       Vindbron som klaffbro står klar.
1915       Västra flickskolan erhåller normalskolekompetens.
1916       Den 1 september 1916 startar Jönköpings stadsbibliotek sin verksamhet i nuvarande Kristinagården.
1916       ABF:s (Arbetarnas Bildningsförbunds) Jönköpingsavdelning startar.
1916       Jönköpings Mekaniska Werkstad AB uppför ett kvartersomfattande komplex med arbetarbostäder i kvarteret Lödöse på Torpaområdet.
1917       De båda tändstickskoncernerna i Jönköping slås samman och bildar Svenska Tändsticksaktiebolaget (STAB).
1918       Den 10 januari 1918 brinner Västra tändsticksfabriken. 400-500 blir utan arbete.
1918 L1 L2     19-20 november 1918 förliser ångaren Per Brahe på en resa från Gränna till Hästholmen. John Bauer med hustru och son omkommer.
1918 I     Stadens idag äldsta konditori, Lindströms, flyttar in i det nybyggda Hemgården på Klostergatan. Lindströms startades i början av 1910-talet på Öster.
1918 L L     Spanska sjukan och difteri härjar
1919 I     Bernards konditori öppnas på Kyrkogatan 12. Själva huset byggdes åren 1897-1900.
1919 L     Södra Vätterbygdens folkhögskola startar sin verksamhet. 1930 tas de nya lokalerna i Mariebo i anspråk.
1919       Det är första gången val till Jönköpings stadsfullmäktige efter reformen med allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Kvinnor (3) väljs för första gången in i stadens fullmäktige.
1920   29284 63587 Jönköping får sin första ambulans. Ambulansen har problem med att ta sig uppför Dunkehallavägen.
1920       Spanska sjukan härjar ånyo.
1921       En speciell arbetslöshetskommitté bildas. 1920 fanns det 2000 arbetslösa men 1921 finns det 6-7000 arbetslösa.
1921       Egnahemsskolans huvudbyggnad uppförs.
1921       Södergårdsskolans första tre byggnader uppförs åren 1911-1921.
1922       Vid förbudsomröstningen i hela riket vinner nej knappt. I Jönköping vinner ja (7422 mot 3047). I länet vinner också ja (67553 mot 15589).
1923       Jönköpings andra folkpark, belägen lite norr om nuvarande Djursjukhuset startar. Från Södra Strandgatan utgår under flera decennier båtar till Folkparken.
1923 L L     Den 9 juni 1923 firar Jönköpings regemente 300-årsjubileum men 1925 bestäms att regementet skall läggas ned 1927.
1924       Den som driver mejerirörelse i Jönköping måste i fortsättningen tillämpa pastöriseringslagen dvs upphetta mjölken till 80 grader Celsius.
1925 L L 29933   I maj beslutas det att Smålands regemente och Göta ingenjörskår ska flyttas till Eksjö. Kvar i Jönköping blir enbart Arméartilleriregementen.
1925 L1 L2     Den gröna spårvägslinjen byggs ut så att det nu går att resa upp till Bymarken.
1925       Den 22 september 1925 invigs det nya lasarettet.
1925       I oktober 1925 startar torghandeln på nuvarande Västra Torget. Det gamla Västra torget låg där Sofiakyrkan nu ligger.
1926 L1 L2     Jönköpings radiostation har sin första riksprogramsändning den 29 oktober 1926.
1927 L1 L2 L3     Den 3 september nyinvigs idrottsplatsen i Stadsparken
1927 L L     Den 8 oktober 1927 hälsar Jönköpings regemente för sista gången sina fanor.
1927       Kanalen i den östra stadsdelen läggs igen och blir Kanalgatan.
1928       Sommaren 1928 arrangeras en stor utställning i Jönköping.
1928       Efter nedlägningen av Jönköpings infanteriregemente byggs kasernerna om till Ryhovs mentalsjukhus.
1929 L     Den 12 oktober 1929 konstitueras Mäster Gudmunds gille, som skall ägna sig åt hembygdsvården i Jönköping.
1929 L     Kreugers imperium är i gungning och vid tändsticksfabriken halveras arbetsstyrkan.
1930       Det beslutas att Junebäckens öppna kloakledning skall saneras genom en kulvert från Myntgatan till Nedre Bergsgatan
1930 I 30918 63552 Automobilpalatset, Skolgatan 15, byggs. Det är ett parkeringshus uppfört i fem våningar och den första funktionalistiska byggnaden i Jönköping.
1932 L     Den 12 mars 1932 påträffas Ivar Kreuger död. Många som satsat pengar i Kreuger-aktier förlorar allt.
1932       På STAB:s fabriker i Jönköping går man ner från sex- till fyradagars arbetsvecka. STAB:s ledning flyttar till Jönköping.
1932 L L     Felix Hamrin som drivit en grossiströrelse i Jönköping 1903-30 och som 1926-28 varit handelsminister och 1930-32 varit finansminister blir under den korta perioden 6 augusti - 24 september 1932 Sveriges statsminister. Han blir senare landshövding i Jönköpings län 1934-37.
1932 L I K5     Pga en brand på Stora Hotellet byggs utmed Strandgatan ett nytt hus med en ny matsal på den plats där hotellträdgården tidigare låg.
1932       Slättenskolans nuvarande huvudbyggnad byggs.
1933       Det beslutas att Barnarpsgatan ska få elektriskt ljus (26 lampor på 150 W).
1933       Företaget Åhlén och Holm köper fastigheten på Östra Storgatan 30. Man tänkar där uppföra ett varuhus (Tempo).
1934       Ryhovs (sinnes)sjukhus invigs i de byggnader som tidigare har använts av Jönköpings regemente. Stadens lasarett får rangen av centrallasarett för länet.
1935       Kommunala flickskolan i Jönköping startar
1935       Den 2 augusti 1935 brinner det gamla kapellet (troligen uppfört 1716) på Östra kyrkogården.
1935 L L L     Den 25 augusti 1935 får Jönköping sitt första flygfält söder om Rocksjön.
1935 I     Den 9 oktober 1935: Gamla epidemisjukhuset, som under en tid har inhyst ett småskoleseminarium, tas i bruk som nytt stadsbibliotek.
1935       Gripenbergsbanan läggs ned.
1936       Den 17 april 1936 brinner fastigheten på Klostergatan 11.
1936       Jönköpings folkpark får en teatersalong med 800 sittplatser samt en hel del gratis ståplatser pga den öppna väggen.
1937       I Munksjön dör fisken och stanken skrämmer de badande. Munksjöfabriken får nu rätt att leda sulfitluten direkt ut i Vättern.
1937       Praktisk realexamen avläggs för första gången vid Västra folkskolan, senare Sofiaskolan, och ger rätt att söka till gymnasiet.
1937 I     Det nya polishuset med det officiella namnet Kommunalgården med adress Vallgatan 9 står färdigt. Invigning sker den 9/11 1937. (Huset finns idag kvar mellan senaste polishuset och de statliga verkens hus som byggdes 1975.)
1939 L I     Idrottshuset invigs den 19 november 1939.
1939       Jönköpings nya mejeri på Myntgatan står färdigt.
1939       Den svenska malmen får betydelse i den tyska krigsindustrin och i Taberg höjs protesterna mot den ökade malmbrytningen.
1939       Den äldre delen av Barnarpsskolan byggs.
1940   36535 73286 Natten till den 18 januari brinner det i huset på Östra Storgatan 36, där Sandemans konditori har sina lokaler.
1940       Den 29 februari 1940 invigs Ulricehamnsbanan dvs järnvägen Borås-Ulricehamn-Jönköping. Sträckan Borås-Ulricehamn byggdes 1914-1917 och sträckan Ulricehamn-Jönköping 1928-1940. (Ulricehamnsbanan läggs ned 1960.)
1940       Rådhuset får en takvåning.
1940       Pga kriget nedlägger samtliga tändsticksfabriker fr o m den 27 maj och tills vidare driften och i Jönköping permitteras c:a 650 man
1940       Jönköpings simhall invigs.
1942       Tredje året i rad är det mycket kallt i januari och februari.
1945 L L     Carl Timpa Simonsson, J-Södra, vinner skytteligan i div II med 50 gjorda mål. J(önköpings) Södra IF vinner div II med 18 vinster på 18 matcher. Nästa säsong spelar laget i allsvenskan (högsta divisionen).
1945       Järabacken invigs.
1946       I januari 1946 tas första spadtaget till (ålderdomshemmet) Junegården.
1946       Konfektionsaktiebolaget Junex startar en ny fabrik i Jönköping.
1947       Kommunala Musikskolan startar.
1947       Den 1 juli 1947 inrättas Folkskoleseminariet och huvudbyggnaden ligger på Skolgatan 19.
1948 I     Undervisningen påbörjas på Centrala Verkstadsskolan i lokaler invid Tekniska yrkesskolan i kvarteret Globen (där Per Brahegymnasiet numera har lokaler).
1949 L I1 I2     Jönköping får ett tekniskt gymnasium.1950 flyttar man in i gamla Östra flickskolans byggnad på Norra Strandgatan 40. De första 37 ingenjörerna utexamineras den 27 maj 1952.
1949 L1 L2     Ljungarumsskolan invigs. 1967 får skolan en ny byggnad för högstadiet.
1950 L L 44685 87696 J-Södra blir tvåa i Allsvenskan (högsta divisionen) i fotboll.
1951       Praktiska mellanskolan blir en praktisk kommunal realskola. En femårig realskolelinje startas vid Kommunala Flickskolan.
1951 I     Det kommunala handelsgymnasiet börjar sin verksamhet.
1952       Flickskolans byggnad dvs det som idag är Junedalsskolans huvudbyggnad med adress Gjuterigatan 27 uppförs. Inte förrän 1955 står dock en rymlig och och vacker aulaflygel färdig. Den 27 mars 1956 förrättas en invigningshögtid som avser skolbyggnaden i dess helhet.
1952       De första inflyttningarna till det nya bostadsområdet Österängen sker. Bostadsområdet blir inte färdigbyggt förrän 1964.
1952       Den 26 november 1952 störtar ett tidningsplan strax intill flygfältet i Jönköping.
1953       Den 11 januari 1953 störtar ett tidningsplan vid Vedermödan på Ljungarum. Planet är av samma typ som det plan som störtade i november.
1953       I april 1953 väljs Jönköpingssonen Dag Hammarsköld till ny generalsekreterare i FN.
1954       Den 10 september gör Gustav VI Adolf en rundresa (eriksgata) genom Jönköpings län.
1955 L   92113 Jönköpings läns museum står klart.
1955       Jönköpings stad köper Råslätts gård.
1957 L     Länsstyrelsen flyttar in i det nya s k Landstatshuset
1957 I     1957-1965 bygger HSB nya bostäder i kvarteren Kronan och Karl där Gröna gatan möter Kungsgatan.
1957       Hovslättsskolans huvudbyggnader uppförs.
1958 L1 L2     Den 8 juni 1958 slutar den sista spårvagnen att köra
1958 I     Frälsningsarmén flyttar in i nya lokaler i kvarteret Hammaren vid Västra Storgatan-Klostergatan.
1958       Folkets Hus byggs på Brunnsgatan 13-15. I byggnaden ingår den nya stora biografen Aveny och Rigoletto med en stor dansbana.
1958       Den 11 november 1958 invigs Rosenlundshallen, Skandinaviens första inomhushall för issport.
1958       Brodalsskolans huvudbyggnad och gymnastikbyggnad uppförs.
1959       Den 29 maj 1959 öppnas RiLa lantbruksutställning på Rosenlund. Denna utställning kommer senare att bli Elmia lantbruk.
1959       Den enda skolan i Sverige med renodlad typografisk utbildning startar den 5 oktober 1959 i Jönköping i förhyrda och nyuppförda lokaler på Fortunagatan 14 där man stannar till 1971 då man flyttar till lokaler på Boktryckargatan 7. 1971-1981 tillhör utbildningen ED, 1981-1988 Fortunagymnasiet och fr o m 1988 PB.
1960       Den 31 augusti 1960 avgår sista tåget från Jönköping till Ulricehamn. Ulricehamnsbanan är nedlagd. I juni 1985 går sista tåget Borås-Ulricehamn.
1960 L1 L2 50652 95920 Den 13 december 1960 öppnas Vätterleden, Sveriges vackraste motorväg, för trafik.
1960       Gräshagsskolan byggs.
1960       1960-1965 bygger riksbyggen i bostadsområdet Ekhagen
1961       Huskvarna försöksgymnasium börjar sitt första läsår.
1961 L     Regionsflygplatsen Axamo, sydväst om staden, invigs.
1961       Elmia startar.
1961 L     Tekniska gymnasiets (sedermera Erik Dahlbergsgymnasiets) byggnader blir färdiga enligt följande: 1961 uppförs hus H (två byggnader) och hus K, 1962 hus E med aula, 1988 hus C, 1990 hus B (för högskoleändamål), 1991 hus A (för högskoleändamål), och 1994 hus F.
1961       Alfred Dalinskolans äldsta hus från sekelskiftet kompletteras med två nya byggnader.
1962       Den obligatoriska grundskolan införs. De gamla bokstavsbetygen A, a, AB, Ba, B, BC och C ersätts av det relativa betygssystemet med sifferbetygen 5,4,3,2 och 1.
1962 L     Smålands Allehanda går samman med Jönköpings-Posten.
1963       Nya Idas skola invigs.
1963 L     Ett internationellt internatgymnasium startas i Gränna. 1970 omvandlas det till riksinternat och blir därmed inordnat i det svenska skolväsendet.
1963 L     Hallby blir tvåa i Allsvenskan (högsta divisionen) i handboll.
1964 L     Maj 1964: Det nya partiet Kristen Demokratisk Samling håller sitt första länsmöte i Brahesalen.
1964       Stadsfullmäktige beslutar att inrätta ett kvällsgymnasium för vuxna. Undervisningen förläggs till högre allmänna läroverkets lokaler.
1965     101357 Förskoleseminariet som startade 1963 flyttar in i permanenta lokaler i Bäckalycke herrgård.
1965 I     Den 28 februari 1965: Det gamla stadshuset byggt 1788 på Östra Storgatan 40 vid västra sidan av Hovrättstorget brinner ned. KFUM:s fastighet på Östra Storgatan 38 klarar sig men rivs ändå. Det blir plats för ett nytt Domusvaruhus. I mars 1968 flyttar KFUM in i nya lokaler på Östra Storgatan 37.
1965       Slättenskolans paviljong byggs.
1965       I mitten av 1960-talet uppförs de flesta av Attarpsskolans byggnader.
1966       Fr o m läsåret 1966-67 får Högre allmänna läroverket i Jönköping namnet Per Brahegymnasiet och Tekniska gymnasiet får namnet Erik Dahlbergsgymnasiet.
1966       Lagom till EM i femkamp står Rosenlundsbadet färdigt att tas i bruk. Invigningen sker först 1967.
1966       Första spadtaget tas för den stora byggnationen på Råslätt. Byggnationen blir färdig 1972.
1967       Den 3 september 1967 byter även Jönköpingsborna sida när högertrafiken införs i Sverige.
1967       Ett principbeslut fattas att tre gymnasieskolor skall finnas inom regionen, nämligen i Jönköping Per Brahegymnasiet (f d högre allmänna läroverket) och Erik Dahlbergsgymnasiet ( f d tekniska gymnasiet) samt gymnasiet vid Alfred Dalinskolan (sedermera Sandagymnasiet).
1967       Flahultsskolan byggs.
1967       1967-1971 byggs husen på småhusområdet Norra Grästorp.
1968       Real- respektive studentexamen avskaffas. De sista examina avläggs vt 1968.
1968 L     Den 1 juli 1968 inrättas Lärarhögskolan i f d kommunala flickskolans lokaler. Med lärarhögskolan och förskoleseminariet som kärna växer den nya högskolan i Jönköping fram.
1968       Kumlabyskolans byggnader uppförs.
1969 L I     Den 3 oktober 1969 flyttar Stadsbiblioteket till nya lokaler och Musikskolan flyttar in i de gamla lokalerna på Västra Storgatan.
1969       Dalvikskolans fem byggnader uppförs.
1969       Jätten Vist, Calle Örnemarks första skulptur i verkligt storformat blir färdig 1969. Detta blir början till att intresset från omvärlden riktas mot den originelle bildhuggaren.
1970 L 55943 107768 Den 22 augusti invigs Sanda gymnasieskola.
1970       Jönköpings folkpark läggs ned.
1970       1970-1978 byggs bostäderna i bostadsområdet Öxnehaga
1971 L1 L2     Jönköpings kommun bildas genom en sammanslagning av städerna Jönköping, Huskvarna, Gränna, Norrahammars köping samt sju landskommuner och en församling.
1971 I     I och med kommunsammanslagningen överflyttas skolförvaltningen till det tidigare stadshuset i Huskvarna.
1971       Tre nykterhetsorganisationer går samman och bildar RIA-center i Jönköping, uttytt Råd i alkoholfrågor.
1971       Den 1 juli 1971: Gymnasieskolan ersätter gymnasium, fackskola och yrkesskola. De olika yrkesutbildningarna överförs organisatoriskt till regionens tre gymnasieskolor.
1971       Den 1 juli 1971: Skolan för Vuxna blir en särskild egen skolenhet. Enheten byter senare namn först till KomVux och därefter 1995 till Vuxengymnasiet.
1971       Råslättsskolans lokaler uppförs.
1972 L L     1972 invigs Ölandsbron.
1972       Grästorpsskolans byggnad uppförs.
1973       Bensinransoneringen innebär att varje personbilsförare får klara sig på 80 liter i sju veckor.
1973       Natten till juldagen 1973 totalförstörs de två trähusen på Östra Storgatan 33 och 35 intill Hovrättstorget vid en eldsvåda. Huset på Östra Storgatan 33 uppfördes 1790 och inrymde från denna tid till 1908 Jönköpings postkontor.
1974       Hisingstorpsskolans tre byggnader uppförs. Förskolan vidbyggs skolan 1977 och tillbyggs 1994.
1975 L L L   108500 Lantbruksstyrelsen, Skogsstyrelsen samt Domstolsverket flyttar till Jönköping. De nya lokalerna ligger på den plats där det gamla fängelset har legat. I närheten byggs också ett nytt polishus öster om det gamla polishuset.
1975       1975 uppförs Öxnehagaskolans lokaler.
1977 L     Högskolan i Jönköping bildas då de tre utbildningarna lärarhögskolan, förskoleseminariet och yrkestekniska högskoleutbildningen förs samman under ett tak.
1977 L     Statens Jordbruksnämnd börjar sin verksamhet i Jönköping
1977       Electrolux köper Husqvarna.
1978       I juni 1978 får Jönköping en egen länsteater.
1978       Landsjöskolans tre byggnader uppförs.
1979       I november 1979 blir skulptören Calle Örnemark rekordhållare med Indiska reptricket.
1979 L     Sandagymnasiet blir ett idrottsgymnasium.
1979 L     Närradion startar i landet, och Jönköping blir första station i etern.
1980   48081 107561 Liljeholmen är den första stadsdelen som får fjärrvärme.
1980       Vid kärnkraftsomröstningen segrar i Sverige linje 2. I Jönköpings län får linje 3 flest röster.
1980       Brodalsskolans paviljong byggs.
1981     107413 Den 1 juli: Fortunagymnasiet, som numera inte längre finns kvar, börjar sin verksamhet.
1982     107134  
1983   47575 106899 Den 26 juli 1983 rivs den gamla järnvägsstationen.
1984 L   107031 Den 23 februari 1984 invigs den 11 000 kvadratmeter stora Tipshallen på Elmiaområdet
1984       Södergårdsskolans fjärde byggnad med kök och matsal blir färdig.
1985 L   107362 A6 läggs ned
1986     108235 Svenska Naturskyddsföreningen köper gruvbrytningsrätten på Taberg.
1987 L   108962 Den 2 april 1987 öppnas A6 köpcentrum
1988 L   109890 I september 1988 invigs det nya länssjukhuset Ryhov.
1988 L     Bäckadalsgymnasiet startar.
1989     110860  
1990 L L 48073 111486 Elmias konsert- och kongresshus invigs i september 1990. Den stora konserthallen får över 1000 platser.
1990   48073 111486 Den 3 september 1990 brinner trähusen på Östra Storgatan 25 och 27. Huset på Östra Storgatan 25, Höckertska gården, har det ursprungliga byggnadsåret 1786.
1991 L 48422 112277 Lantbruksstyrelsen och Statens Jordbruksnämnd går samman till Jordbruksverket.
1991 L 48422 112277 Norra Europas modernaste badanläggning kallar man det nyinvigda Rosenlundsbadet som nu blir ett inomhusbadhus.
1991 L 48422 112277 Skolan kommunaliseras, Skolöverstyrelsen ersätts av Skolverket och länsskolnämnderna avvecklas.
1992 L 48949 112802 Den 1 januari 1992 bildas Skol- och barnomsorgsförvaltningen (SBF) genom en sammanslagning av skolstyrelsen och barnomsorgsverksamheten inom socialnämnden. Förvaltningen byter senare namn till Utbildningsförvaltningen.
1993   49635 113557 Invånarantalet den 31 december 1993 i hela kommunen visas i en särskild kolumn. Länken går till mer information från kommunen.
1994 L 50801 114811 Den 1 juli 1994 blir Jönköpings högskola en stiftelse och den Internationella handelshögskolan startar sin verksamhet
1995 L 51302 115429 HV71 blir för första gången svenska mästare i ishockey.
1995   51302 115429 Den 17 november 1995 härjar ett våldsamt snöoväder i Jönköping
1996   51555 115636 1994 års läroplan för grundskolan avskaffar det relativa betygssystemet med betygen 5,4,3,2,1 och istället införs fr o m ht 1996 de tre betygen MVG, VG och G.
1996   51555 115636 Jönköpings gymnasieskolor får en fast Internetuppkoppling
1996   51555 115636 Vuxengymnasiet flyttar in i AMU-gruppens tidigare lokaler på Stenhuggargatan 23. Anläggningen är tillbyggd i flera etapper med start 1967.
1997 L 51665 115510 Jönköpings högskolas nya lokaler invigs den 25-27 september 1997. Internationella Handelshögskolan och Ingenjörshögskolan flyttar in i nybyggda lokaler. Högskolans bibliotek flyttar in i den byggnad som tidigare var Jönköpings Mekaniska Werkstads gjuteribyggnad.
1998   51902 115897 Invånarantalet den 31 december 1998 i kommundelen Jönköping och i hela kommunen visas i en särskild kolumn. Länken går till mer information från kommunen.  
1999   52135 116344 Invånarantalet den 31 december 1999 i kommundelen Jönköping och i hela kommunen visas i en särskild kolumn. Länkarna går till mer information från kommunen.
2000   52480 117095 Den 29 april 2000 brinner Bäckaby kyrka ned.
2000 L 52480 117095 Den 17 juli 2000 flyttar Högskolan för Lärarutbildning och Kommunikation in i nybyggda lokaler bredvid de andra högskolorna som ingår i Jönköpings högskola.
2000   52480 117095 Stadens invånare börjar erbjudas möjlighet till bredband i hemmen
2000 L 52480 117095 Den 21 oktober 2000 invigs Kinnarps arena
2001 L 52936 117896 Den 18 januari 2001 tar den första kullen med Teknologie Magistrar sin examen vid Ingenjörshögskolan.
2001 I 52936 117896 Den 11 februari 2001: Flera väl bevarade trähus från 1700-talet i kvarteret Arkadien i centrala östra Jönköping brinner ned eller blir svårt brandskadade. Det är den värsta brandkatastrofen som drabbat centrala Jönköping sedan 1854. En del gamla trähus utmed Östra Storgatan har dock brunnit ned åren 1940, 1965, 1973 och 1990. 
2001   52936 117896 På Jönköpingsdagen den 18 augusti 2001 invigs Resecentrum och (nya) Hamnparken.
2002 L I 53608 118581 Den 17 maj 2002 avtäcks i Hamnparken en modell i brons av Jönköpings gamla slottsområde. Modellen är placerad just där den västra porten till slottsområdet en gång fanns. Viktor Rydbergs skrift Det forna Jönköping i kalendern Svea 1881 handlar om Jönköping i augusti 1592 och bl a om Jönköpings slott. L-länken till vänster går till denna skrift som i sin helhet finns tillgänglig på Internet. I-länken visar en bild på klostret som blev slottet.
2002   53608 118581 Vid slutet av året läggs Expressens tryckeri i Jönköping ned. Tryckeriet har funnits i Jönköping sedan 1962.
2003 L 53970 119340 Lördagen den 25 januari 2003 går stora flyttlasset när KFUM flyttar till ett större hus med adressen Huskvarnavägen 38 för att där skapa ett Ungdomens hus.
2003   53970 119340 Måndagen den 24 november 2003 brinner det igen i ett äldre trähus på Smedjegatan. 15 olika räddningsstyrkor med totalt ca 110 man från stora delar av Jönköpings län deltager i räddningsarbetet. Tack vare den snabba och omfattande räddningsinsatsen begränsas elden till fastigheten med adress Smedjegatan 38. I denna fastighet skadas tre lägenheter samt Café Lord.
2004 L 54565 119927 Den 11 april 2004 blir HV71 för andra gången svenska mästare i ishockey.
2005   55303 120965 Invånarantalet den 31 december 2005 i kommundelen Jönköping och i hela kommunen visas i en särskild kolumn.
2006 L L 56251 122194 Den 17 juni 2006 invigs Munksjöbron.
2007   57204 123709 Invånarantalet den 31 december 2007 i kommundelen Jönköping och i hela kommunen visas i en särskild kolumn.
2008 L 57960 125154 Den 18 april 2008 blir HV71 för tredje gången svenska mästare i ishockey.
2009   58603 126331 Invånarantalet den 31 december 2009 i kommundelen Jönköping och i hela kommunen visas i en särskild kolumn.
2010 L     Den 24 april 2010 blir HV71 för 4:e gången svenska mästare i ishockey.
2010   59163 127382 Invånarantalet den 31 december 2010 i kommundelen Jönköping och i hela kommunen visas i var sin kolumn.
2011 L 59781 128305 Den 11 november 2011 invigs kulturhuset Spira.
2012   60564 129478 Invånarantalet den 31 december 2012 i kommundelen Jönköping och i hela kommunen visas i var sin kolumn.
2013   61559 130798 Invånarantalet den 31 december 2013 i kommundelen Jönköping och i hela kommunen visas i var sin kolumn.
2014 L   131847 Det är invånarantalet den 31 september 2013 i hela kommunen som visas i kolumnen till vänster.

© 2014 Kronologi över Jönköpings historia